poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Terminy
Termin składania ofert: 2019-02-05 14:00:00
Otwarcie ofert nastąpi : 2019-02-06 09:00:00
 
Pozostałe informacje
Wadium : 0 zł
Status przetargu : Zakończona
 
Opis przetargu

W Y N I K I


Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2019 r. I Etap :

1. Roboty dekarskie, blacharskie, ślusarskie
2. Stolarka PCV
3. Roboty elektryczne
4. Roboty elektryczne (pomiary)
5. Modernizacja instalacji domofonowej
6. Roboty budowlane
7. Roboty malarskie
8. Roboty drogowe
9. Czyszczenie zsypów, pojemników i wiat śmietnikowych
10. Roboty wod-kan
11. Remont elewacji
12. Mycie i Malowanie elewacji
13. Remont dźwigu
14. Roboty kominiarskie
15. Przeglądy placów zabaw
16. Likwidacja pomieszczenia przy ul. Batorego
17. Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym
18. Wymiana bram wejściowych


W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM - I ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2019 r.
Lp:
Rodzaj robót
ZAB-1
ZAB-2
ZAB-3
ZAB-4
ZAB-5
AO
1
Roboty dekarskie, blacharskie, ślusarskie
1 000 zł
1 000 zł
2 000 zł
-
-
500 zł
2
Stolarka PCV
-
-
3 000 zł
-
3
Roboty elektryczne
3 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
-
-
-
4
Roboty elektryczne (pomiary)
1 000 zł
1 000 zł
-
-
-
-
5
Modernizacja instalacji domofonowej
3 000 zł
-
2 500 zł
-
-
-
6
Roboty budowlane
-
1 500 zł
-
1 500 zł
2 000 zł
-
7
Roboty malarskie
2 000 zł
2 500 zł
4 000 zł
-
3 000 zł
-
8
Roboty drogowe
5 000 zł
-
1 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
-
9
Czyszczenie zsypów, pojemników i wiat śmietnikowych
3 000 zł
-
10
Roboty wod-kan
3 500 zł
3 000 zł
-
-
-
-
11
Remont elewacji
4 000 zł
1 000 zł
-
-
-
-
12
Mycie i Malowanie elewacji
1 500 zł
-
-
1 000 zł
2 000 zł
-
13
Remont dźwigu
-
-
5 000 zł
-
-
-
14
Roboty kominiarskie
4 000 zł
3 500 zł
4 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
-
15
Przeglądy placów zabaw
0 zł   
-
-
16
Likwidacja pomieszczenia przy ul. Batorego
3 000 zł
-
-
-
-
-
17
Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym
3 000 zł
1 000 zł
3 000 zł
1 000 zł
2 000 zł
-
18
Wymiana bram wejściowych
-
4 000 zł   
-
-


Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

1. SIWZ - Roboty dekarskie, blacharskie, ślusarskie
2. SIWZ - Stolarka PCV
3. SIWZ - Roboty elektryczne
4. SIWZ - Roboty elektryczne (pomiary)
5. SIWZ - Modernizacja instalacji domofonowej
6. SIWZ - Roboty budowlane
7. SIWZ - Roboty malarskie
8. SIWZ - Roboty drogowe
9. SIWZ - Czyszczenie zsypów, pojemników i wiat śmietnikowych
10. SIWZ - Roboty wod-kan
11. SIWZ - Remont elewacji
12. SIWZ - Mycie i Malowanie elewacji
13. SIWZ - Remont dźwigu
14. SIWZ - Roboty kominiarskie
15. SIWZ - Przeglądy placów zabaw
16. SIWZ - Likwidacja pomieszczenia przy ul. Batorego
17. SIWZ - Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okr. zimowym
18. SIWZ - Wymiana bram wejściowych


lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków

Oferty należy składać do dnia 05.02.2019 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2019 r. o godz. 900.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.