niedziela, 22 września 2019

Terminy
Termin składania ofert: 2019-03-28 14:00:00
Otwarcie ofert nastąpi : 2019-03-29 09:00:00
 
Pozostałe informacje
Wadium : 0 zł
Status przetargu : Zakończona
 
Opis przetargu

W Y N I K I
-->

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2019 r. II Etap :

1. Roboty dekarskie, blacharskie, ślusarskie
2. Roboty drogowe - Lwowska 136
3. Modernizacja instalacji domofonowej
4. Roboty kominiarskie
5. Remont elewacji
6. Wymiana bram wejściowych
7. Wymiana i legalizacja wodomierzy
8. Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw
9. Prace projektowe - Kunegundy 34
10. Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym


W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM - II ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2019 r.
Lp:
Rodzaj robót
ZAB-1
ZAB-2
ZAB-3
ZAB-4
ZAB-5
1
Roboty dekarskie, blacharskie, ślusarskie
1 000 zł
-
-
-
-
2
Roboty drogowe
- Lwowska 136
-
-
4 000 zł
-
-
3
Modernizacja instalacji domofonowej
-
-
2 500 zł
-
-
4
Roboty kominiarskie
4 000 zł
3 500 zł
-
2 000 zł
-
5
Remont elewacji
-
1 000 zł
1 000 zł
-
-
6
Wymiana bram wejściowych
-
4 000 zł   
-
7
Wymiana i legalizacja wodomierzy
-
-
3 000 zł
-
-
8
Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw
-
1 000 zł
-
-
-
9
Prace projektowe
- Kunegundy 34
0 zł
-
-
-
-
10
Pielęgnacja zieleni (A)
i utrzymanie osiedli
w okresie zimowym (B)
A - 2 000 zł
B - 1 000 zł
A - 1 000 zł
B - 500 zł
A - 2 000 zł
B - 1 000 zł
A - 0 zł
B - 0 zł
A - 1 000 zł
B - 1 000 zł


Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

1. SIWZ - Roboty dekarskie, blacharskie, ślusarskie
2. SIWZ - Roboty drogowe - Lwowska 136
3. SIWZ - Modernizacja instalacji domofonowej
4. SIWZ - Roboty kominiarskie
5. SIWZ - Remont elewacji
6. SIWZ - Wymiana bram wejściowych
7. SIWZ - Wymiana i legalizacja wodomierzy
8. SIWZ - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw
9. SIWZ - Prace projektowe - Kunegundy 34
10. SIWZ - Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym


lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków

Oferty należy składać do dnia 28.03.2019 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o godz. 900.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.