poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Terminy
Termin składania ofert: 2019-06-05 14:00:00
Otwarcie ofert nastąpi : 2019-06-06 09:00:00
 
Pozostałe informacje
Wadium : 0 zł
Status przetargu : Zakończona
 
Opis przetargu

W Y N I K I

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2019 r. III Etap :

1. Roboty drogowe
2. Remont elewacji
3. Mycie elewacji
4. Wymiana i legalizacja wodomierzy
5. Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw
6. Utrzymanie osiedli w okresie zimowym
7. Dostawa wraz wymianą drzwi p.poż.
8. Modernizacja nawierzchni placu zabaw
9. Dostawa sprzętu komputerowego


W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM - III ETAP - PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W ZASOBACH GSM W 2019 r.
Lp:
Rodzaj robót
ZAB-1
ZAB-2
ZAB-3
ZAB-4
ZAB-5
1
Roboty drogowe
-
-
4 000 zł
-
-
2
Remont elewacji
-
-
3 000 zł
-
-
3
Mycie elewacji
-
-
3 000 zł
-
-
4
Wymiana i legalizacja wodomierzy
-
-
3 000 zł
-
-
5
Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw
-
1 000 zł
1 000 zł
-
-
6
Utrzymanie osiedli w okresie zimowym
1 000 zł
500 zł
1 000 zł
0 zł
1 000 zł
7
Dostawa wraz wymianą drzwi p.poż.
-
-
1 000 zł
-
-
8
Modernizacja nawierzchni placu zabaw
1 000 zł
-
-
-
-
9
Dostawa sprzętu komputerowego
1 000 zł


Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

1. SIWZ - Drogowe
2. SIWZ -Remont elewacji
3. SIWZ - Mycie elewacji
4. SIWZ - Wymiana i legalizacja wodomierzy
5. SIWZ - Dostawa urządzeń na plac zabaw
6. SIWZ - Utrzymanie osiedli w okresie zimowym
7. SIWZ - Dostawa wraz wymianą drzwi p.poż.
8. SIWZ - Modernizacja nawierzchni placu zabaw
9. SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego


lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków

Oferty należy składać do dnia 05.06.2019 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2019 r. o godz. 900.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.