wtorek, 16 lipca 2019

 
Reklama Uniqua

Większość uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2017 roku. Zestawienie zawiera większość uchwał, które mogły zostać opublikowane na stronie GSM
PDF
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku

Ostatnia aktualizacja 2017-06-27 13:16:23

Pobierz


PDF
uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2017-2020

Ostatnia aktualizacja 2017-06-27 13:14:38

Pobierz


PDF
rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok

Ostatnia aktualizacja 2017-06-27 13:13:44

Pobierz


PDF
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok

Ostatnia aktualizacja 2017-06-27 13:12:47

Pobierz


PDF
zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSM za rok 2016 przez Walne Zgromadzenie

Ostatnia aktualizacja 2017-06-27 13:11:42

Pobierz