poniedziałek, 26 sierpnia 2019

 
Reklama Uniqua

PDF
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zmianach Walnego Zgromadzenia z sierpnia 2018 roku - tekst jednolity

(tekst jednolity) Niniejszy Statut wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Potwierdzenie z dnia 27.08.2018 roku

Ostatnia aktualizacja 2019-04-29 11:37:31

Pobierz


PDF
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zmianach Walnego Zgromadzenia z czerwca 2015 roku - tekst jednolity

(tekst jednolity) Niniejszy Statut wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Potwierdzenie z dnia 12.01.2016 roku

Ostatnia aktualizacja 2016-02-10 08:48:38

Pobierz


PDF
Uchwała 11/2015 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie zmian w Statucie GSM

Uchwała 11/2015 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie zakazu jednoczesnego zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz Radzie Członkowskiej GSM

Ostatnia aktualizacja 2015-08-31 11:30:04

Pobierz


PDF
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 13.03.2008 roku

(tekst jednolity) Niniejszy Statut wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13.03.2008 roku, Sygn. sprawy: KR.XIINS-REJ.KRS/003151/08/344

Ostatnia aktualizacja 2014-05-07 13:19:49

Pobierz