poniedziałek, 26 sierpnia 2019

 
Reklama Uniqua

Strona zawiera upublicznione uchwały Rady Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

PDF
Uchwała Nr 77/2019 - zmiana Załącznika Nr 4 do Procedury GSM nr ET 2.0 przeprowadzania czynności kominiarskich w ZAB-ach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.

Ostatnia aktualizacja 2019-05-15 12:40:04

Pobierz


PDF
Uchwała Nr 48/2018 - uchwalenie planu finansowego, wysokości stawek opłat eksploatacyjnych, zaliczek na c.o., stawek opłat eksploatacyjnych na lokale własnościowe użytkowe oraz innych opłat na 2019 rok.

Ostatnia aktualizacja 2019-02-13 12:16:08

Pobierz


PDF
Uchwała Nr 3/2019 - zatwierdzenie struktury organizacyjnej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej od m-ca stycznia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja 2019-02-01 08:42:05

Pobierz


PDF
Uchwała Nr 2/2019 - uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Ostatnia aktualizacja 2019-02-01 08:38:54

Pobierz


PDF
Uchwała nr 38/2018 - uchwalenie Regulaminu wymiany stolarki okiennej drewnianej i PCV w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Ostatnia aktualizacja 2019-01-21 11:30:07

Pobierz