poniedziałek, 26 sierpnia 2019

 
Reklama Uniqua

W tym roku udostępniamy dla lokatorów Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej nowy serwis eCzynsze. Usługa ta umożliwia lokatorom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, dostęp do wybranych informacji dotyczących posiadanego mieszkania. Aby z niej skorzystać wystarczy, aby lokator posiadał komputer z dostępem do internetu. Serwis dostosowany jest również do korzystania na tablecie czy smartfonie.
Serwis eCzynsze udostępnia:

• podstawowe informacje o mieszkaniu (powierzchnia, ilość zamieszkałych osób, indywidualny nr rachunku bankowego itp.)
• kartotekę rozrachunków lokatora (naliczenia, wpłaty, aktualne saldo) w rozbiciu na naliczenia czynszowe i odsetki,
• wydruk książeczek czynszowych,
• informacje o zamontowanych w mieszkaniu licznikach z historią ich odczytów
• dane adresowe i kontaktowe do Spółdzielni

Serwis aktualnie został uruchomiony pilotażowo w dwóch administracjach tj. w administracji ZAB1 oraz ZAB3. Planujemy uruchomić usługę we wszystkich administracjach od pierwszego lipca 2019 r.
Aby uzyskać dostęp do serwisu prosimy udać się do swojej administracji, gdzie ustalony zostanie login oraz wygenerowane będzie hasło do pierwszego zalogowania. Login posiada formę adresu email, może to być faktyczny adres email lokatora bądź wygenerowany przez pracownika. Wraz z loginem lokator otrzyma hasło do pierwszego zalogowania się.
Mając już swój login i hasło, uruchamiamy przeglądarkę internetową i przechodzimy na stronę www.grodzkasm.pl gdzie w menu wybieramy opcję Logowanie

Logowanie na stronie
Następnie wpisujemy nasz login i hasło i klikamy Zaloguj. Po pierwszym zalogowaniu się do serwisu lokator powinien zmienić hasło na swoje. Aby zmienić hasło należy po zalogowaniu się kliknąć na małą ikonę trójkącika w prawym górnym rogu a następnie wybrać opcję zmień hasło.
Logowanie na stronie
Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków w tym jedną dużą literę, jedną małą, znak specjalny ( np. !@#$%&*? ) oraz cyfrę. Hasło może być zmieniane przez użytkownika wiele razy. W przypadku gdy lokator zapomni hasła musi udać się ponownie do swojej administracji w celu zresetowania hasła.

Zachęcamy to korzystania z portalu.

Autor: boleksy