Autor: <span>Jakub Łatka</span>

Ogloszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – II ETAP – 2021

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:

ROBOTY ELEKTRYCZNE
ZAB 1 – UNIEWAŻNIONY

ROBOTY BUDOWLANE
ZAB 5 – Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Jurczak

KUNEGUNDY 34 – BUDOWLANE
ZAB 1 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

TRAUGUTTA 35 – BUDOWLANE
ZAB 5 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW
ZAB 2 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

FOTOWOLTAIKA
A-O – SOLGRO Polska

WYMIANA BRAM I DRZWI  P.POŻ
ZAB 3 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Ogloszenia

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r.  – II Etap

> > WYNIKI < <

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2021 r.

 1. Roboty elektryczne
 2. Roboty budowlane
 3. Kunegundy 34 – budowlane
 4. Traugutta 35 – budowlane
 5. Wyposażenia placu zabaw
 6. Fotowoltaika
 7. Wymiana bram i drzwi poż.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5A-O
1Roboty elektryczne3 000 zł – – –
2Roboty budowlane2 000 zł3 500 zł
3Kunegundy 34 – budowlane10 000 zł
4Traugutta 35 – budowlane10 000 zł – –
5Wyposażenia placu zabaw3 000 zł – – –
6Fotowoltaika – –3 000 zł
7Wymiana bram i drzwi  p.poż1 500 zł – –

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:
lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 11.05.2021 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2021 r.
o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

Ogloszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – I ETAP – 2021

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:

ROBOTY ELEKTRYCZNE
ZAB 1 – UNIEWAŻNIONY
ZAB 2 – Zakład Elektroinstalacyjny Michał Obrzut

ROBOTY BUDOWLANE
ZAB 2 – Zakład Remontowo-Budowlany Kazimierz Obrzut
ZAB 4 – UNIEWAŻNIONY
ZAB 5 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

ROBOTY MALARSKIE
ZAB 1 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba
ZAB 2 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba

ROBOTY DROGOWE
ZAB 1 – Zakład Bud.-Drogowy BUD-DROG Zdzisław Haraf

ROBOTY WOD-KAN
ZAB 1 – Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Instalatorstwo Gazowe Andrzej Nowak
ZAB 2 – Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Instalatorstwo Gazowe Andrzej Nowak

POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ZAB 1, 2, A-O – Complex Rafał Gajda

MYCIE I MALOWANIE ELEWACJI
ZAB 1 – F.H.U.P. Bogusław Janur

WYMIANA BRAM I DRZWI P.POŻ. – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

WYMIANA DOMOFONÓW
ZAB 3 – ANDROTIN Joanna Otto

OBSŁUGA KOTŁOWNI GAZOWYCH – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

KUNEGUNDY 34 – BUDOWLANE – UNIEWAŻNIONY

KONSERWACJA DOMOFONÓW
ZAB 2,3,5 – HATVID Tadeusz Hodurski

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Ogloszenia

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r.  – I Etap

> > WYNIKI < <

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2021 r.

  1. Roboty elektryczne
  2. Roboty budowlane
  3. Roboty malarskie
  4. Roboty drogowe
  5. Roboty wod-kan
  6. Pomiary instalacji elektryczne
  7. Mycie i malowanie elewacji
  8. Wymiana bram i drzwi p.poż.
  9. Wymiana domofonów
  10. Obsługa kotłowni gazowych
  11. Kunegundy 34 – budowlane
  12. Konserwacja domofonów

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty elektryczne3 000 zł4 000 zł –
2Roboty budowlane3 000 zł2 000 zł3 500 zł
3Roboty malarskie3 000 zł2 500 zł
4Roboty drogowe4 000 zł – –
5Roboty wod-kan5 000 zł2 000 zł – – –
6Pomiary instalacji elektrycznej3 000 zł – – –
7Mycie i malowanie elewacji3 000 zł – –
8Wymiana bram i drzwi p.poż.1 500 zł
9Wymiana domofonów2 500 zł
10Obsługa kotłowni gazowych500 zł – –
11Kunegundy 34 – budowlane10 000 zł – –
12Konserwacja domofonów500 zł500 zł –500 zł

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 22.02.2021 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

Ogloszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – 2020 – ( III postępowanie )

PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH NA CZTERY LOKALE MIESZKALNE W ZAB NR 1
UNIEWAŻNIONY

CAŁOROCZNA OBSŁUGA WRAZ Z PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI DWÓCH KOTŁOWNI GAZOWYCH W ZAB NR 2
NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.