Bilans i sprawozdania

Bilans i sprawozdania

Nazwa
Sprawozdanie Zarządu za rok 2019
 1 file(s)  7 downloads
Plany Finansowe na rok 2020
 1 file(s)  17 downloads
Sprawozdanie z działalności remontowo-eksploatacyjnej za 2018
 1 file(s)  11 downloads
Sprawozdanie zarządu za 2018
 1 file(s)  12 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2018 rok
 1 file(s)  19 downloads
Opinia biegłego z badania bilansu 2018
 1 file(s)  20 downloads
Bilans 2018 rok
 1 file(s)  38 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2017
 1 file(s)  12 downloads
Badanie bilansu za 2017 rok
 1 file(s)  12 downloads
Bilans za 2017
 1 file(s)  4 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2016 rok
 1 file(s)  8 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu GSM za 2016 rok
 1 file(s)  7 downloads
Raport z badania bilansu 2016
 1 file(s)  6 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2016
 1 file(s)  4 downloads
Bilans za 2016 rok
 1 file(s)  5 downloads
Raport z badania bilansu 2015
 1 file(s)  3 downloads
Bilans 2015 rok
 1 file(s)  6 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2015
 1 file(s)  3 downloads
Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowo-Samorządowej Rady Nadzorczej GSM za 2014 rok
 1 file(s)  4 downloads
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej za 2014 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania
 1 file(s)  3 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok
 1 file(s)  4 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
 1 file(s)  3 downloads
Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku
 1 file(s)  4 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rok
 1 file(s)  3 downloads
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2014
 1 file(s)  3 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku
 1 file(s)  3 downloads
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2013
 1 file(s)  5 downloads