Bilans i sprawozdania

Bilans i sprawozdania

Nazwa
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2018 rok
 1 plik  11 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Opinia biegłego z badania bilansu 2018
 1 plik  9 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Bilans 2018 rok
 1 plik  24 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Opinie biegłego z badania bilansu 2017
 1 plik  4 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Badanie bilansu za 2017 rok
 1 plik  4 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2016 rok
 1 plik  4 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu GSM za 2016 rok
 1 plik  4 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Raport z badania bilansu 2016
 1 plik  3 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Opinie biegłego z badania bilansu 2016
 1 plik  2 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Badanie bilansu za 2016 rok
 1 plik  1 pobierz
14 sierpnia 2019 Pobierz
Raport z badania bilansu 2015
 1 plik  1 pobierz
14 sierpnia 2019 Pobierz
Badanie bilansu 2015 rok
 1 plik  1 pobierz
14 sierpnia 2019 Pobierz
Opinie biegłego z badania bilansu 2015
 1 plik  1 pobierz
14 sierpnia 2019 Pobierz
Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowo-Samorządowej Rady Nadzorczej GSM za 2014 rok
 1 plik  2 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej za 2014 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania
 1 plik  1 pobierz
14 sierpnia 2019 Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok
 1 plik  2 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
 1 plik  1 pobierz
14 sierpnia 2019 Pobierz
Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku
 1 plik  1 pobierz
14 sierpnia 2019 Pobierz
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rok
 1 plik  1 pobierz
14 sierpnia 2019 Pobierz
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2014
 1 plik  1 pobierz
14 sierpnia 2019 Pobierz
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku
 1 plik  1 pobierz
14 sierpnia 2019 Pobierz
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2013
 1 plik  2 pobrań
14 sierpnia 2019 Pobierz