Bilans i sprawozdania

Bilans i sprawozdania

Nazwa
Plany Finansowe na rok 2020
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Sprawozdanie z działalności remontowo-eksploatacyjnej za 2018
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Sprawozdanie zarządu za 2018
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2018 rok
 1 plik  13 pobrań
Pobierz
Opinia biegłego z badania bilansu 2018
 1 plik  10 pobrań
Pobierz
Bilans 2018 rok
 1 plik  30 pobrań
Pobierz
Opinie biegłego z badania bilansu 2017
 1 plik  4 pobrań
Pobierz
Badanie bilansu za 2017 rok
 1 plik  4 pobrań
Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2016 rok
 1 plik  4 pobrań
Pobierz
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu GSM za 2016 rok
 1 plik  4 pobrań
Pobierz
Raport z badania bilansu 2016
 1 plik  3 pobrań
Pobierz
Opinie biegłego z badania bilansu 2016
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Badanie bilansu za 2016 rok
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Raport z badania bilansu 2015
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Badanie bilansu 2015 rok
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Opinie biegłego z badania bilansu 2015
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowo-Samorządowej Rady Nadzorczej GSM za 2014 rok
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej za 2014 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rok
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2014
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2013
 1 plik  3 pobrań
Pobierz