Bilans i sprawozdania

Bilans i sprawozdania

Nazwa
Sprawozdanie Zarządu za rok 2019
 1 file(s)  24 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2019 rok
 1 file(s)  8 downloads
Bilans 2019 rok
 1 file(s)  23 downloads
Plany Finansowe na rok 2020
 1 file(s)  25 downloads
Sprawozdanie z działalności remontowo-eksploatacyjnej za 2018
 1 file(s)  15 downloads
Sprawozdanie zarządu za 2018
 1 file(s)  18 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2018 rok
 1 file(s)  25 downloads
Opinia biegłego z badania bilansu 2018
 1 file(s)  27 downloads
Bilans 2018 rok
 1 file(s)  45 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2017
 1 file(s)  17 downloads
Badanie bilansu za 2017 rok
 1 file(s)  14 downloads
Bilans za 2017
 1 file(s)  6 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2016 rok
 1 file(s)  12 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu GSM za 2016 rok
 1 file(s)  9 downloads
Raport z badania bilansu 2016
 1 file(s)  10 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2016
 1 file(s)  8 downloads
Bilans za 2016 rok
 1 file(s)  9 downloads
Raport z badania bilansu 2015
 1 file(s)  7 downloads
Bilans 2015 rok
 1 file(s)  10 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2015
 1 file(s)  5 downloads
Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowo-Samorządowej Rady Nadzorczej GSM za 2014 rok
 1 file(s)  6 downloads
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej za 2014 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania
 1 file(s)  6 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok
 1 file(s)  8 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
 1 file(s)  5 downloads
Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku
 1 file(s)  6 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rok
 1 file(s)  7 downloads
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2014
 1 file(s)  7 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku
 1 file(s)  7 downloads
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2013
 1 file(s)  9 downloads