Informacje dla mieszkańców

Informacje dla mieszkańców

Rozliczenie centralnego ogrzewania.

Szczegółowe informacje na temat efektywności energetycznej możesz znaleźć na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki link do strony.

Informacje dotyczące zasad rozpatrywania skarg i reklamacji.

Ewentualne pytania lub reklamacje dotyczące otrzymanego rozliczenia, należy składać do właściwego Zespołu Administracji Budynków w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania rozliczenia. W zależności od tematu i opisu Twojego zgłoszenia, może ono zostać przekazane do ista Polska Sp. z o.o. w celu dokonania właściwej, szczegółowej analizy. W przypadku zastrzeżeń dotyczących otrzymanych wyjaśnień bądź sposobu rozpatrzenia Twojej reklamacji, możesz zwrócić się do odpowiedniej organizacji, zajmującej się ochroną praw konsumenta.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej.