Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

mgr inż. Jarosław IWANIEC

Prezes Zarządu
e-mail: j.iwaniec@grodzkasm.pl

mgr inż. Ryszard JASIŃSKI

Zastępca Prezesa Zarządu
e-mail: r.jasinski@grodzkasm.pl

mgr Krystyna BIELA

Członek Zarządu,Główna Księgowa
e-mail: k.biela@grodzkasm.pl
Członkowie Zarządu Spółdzielni pełnią dyżury w swoich biurach: poniedziałki od 9.00 do 15.00
a w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 15.00 do 17.00.

Rada Nadzorcza

Rajca Andrzej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rzepka-Wróbel Iwona

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Cisoń Tomasz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej

Jędryka Katarzyna

ZAB Nr 1

Wolny Magdalena

ZAB Nr 1

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Kiemystowicz Bożena

ZAB Nr 1

Zdrodowski Andrzej

ZAB Nr 1

Bochenek Stanisław

ZAB Nr 2

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowo-Samorządowej

Rzepka-Wróbel Iwona

ZAB Nr 2

Wiktor Krystyna

ZAB Nr 3

Cisoń Tomasz

ZAB Nr 3

Sekretarz RN

Korczyński Kazimierz

ZAB Nr 3

Przewodniczący Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej

Rajca Andrzej

ZAB Nr 3

Przewodniczący RN

Kulak Wojciech

ZAB Nr 4

Poray-Zbrożek Paulina

ZAB Nr 5

Przewodnicząca Komisji ds. nadzoru nad współpracą Spółdzielni z podmiotami zewnętrznymi

Kulig Andrzej

ZAB Nr 5