Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

mgr inż. Jarosław IWANIEC

Prezes Zarządu
e-mail: j.iwaniec@grodzkasm.pl

mgr inż. Ryszard JASIŃSKI

Zastępca Prezesa Zarządu
e-mail: r.jasinski@grodzkasm.pl

mgr Krystyna BIELA

Członek Zarządu,Główna Księgowa
e-mail: k.biela@grodzkasm.pl
Członkowie Zarządu Spółdzielni pełnią dyżury w swoich biurach: poniedziałki od 9.00 do 15.00
a w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 15.00 do 17.00.

Rada Nadzorcza

Boruch Henryk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Drożdż Miłosz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Cisoń Tomasz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej

Boruch Henryk (ZAB Nr 1)

Wolny Magdalena (ZAB Nr 1)

Jędryka Katarzyna (ZAB Nr 1)

Kurdziel Zygmunt (ZAB Nr 1)

Rzepka-Wróbel Iwona (ZAB Nr 2)

Bochenek Stanisław (ZAB Nr 2)

Cisoń Tomasz (ZAB Nr 3)

Wiktor Krystyna (ZAB Nr 3)

Łęczycki Wiesław (ZAB Nr 3)

Nowak Leszek (ZAB Nr 3)

Kulak Wojciech (ZAB Nr 4)

Połomska-Maślanka Izabela (ZAB Nr 5)

Drożdż Miłosz(ZAB Nr 5)