Administracje

Administracje

Zespół Administracji Budynków nr 1

ul. Konopnickiej 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 443 68 38, e-mail: zab1@grodzkasm.pl

Ilość mieszkań: 2 526
Powierzchnia mieszkalna: 112 516 m2
Powierzchnia terenu: 16,67 ha

Działalność społeczno-wychowawczą prowadzi Osiedlowy Klub PIAST.

Ryszard Uszko - kierownik ZAB nr 1
e-mail: zab1@grodzkasm.pl

Dyżuruje w biurze administracji w poniedziałki od 10.00 do 13.00
i od 15.00 do 17.00 oraz w czwartki od 10.00 do 13.00.

Rada Członkowska ZAB Nr 1

Galas Kazimierz

Przewodniczący Rady Członkowskiej

Kiemystowicz Bożena

Z-ca Przewodniczącego Rady Członkowskiej

Marczyk-Musiał Janina

Sekretarz Rady Członkowskiej

Komisja Rewizyjna

Hasior Halina

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krupa Bolesław

Łagosz Zbigniew

Rawska Pietrzkiewicz Joanna

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Kołodziejczyk Zenon

Przewodniczący Komisji GZM

Kostrzewa Grzegorz

Zadarko Małgorzata

Fedko Jan

Komisja Społeczno-Wychowawcza

Gębka Robert

Przewodniczący Komisji Społeczno-Wychowawczej

Żelazko Pocenty Ewa

Marczyk-Musiał Janina

Kiemystowicz Bożena

Zespół Administracji Budynków nr 2

ul. Sikorskiego 37, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 441 26 87, e-mail: zab2@grodzkasm.pl

Ilość mieszkań: 1 640
Powierzchnia mieszkalna: 69 306 m2
Powierzchnia terenu: 11,35 ha

Działalność społeczno-wychowawczą prowadzi Osiedlowy Dom Kultury, ul.Kołłątaja 13. Jego wizytówką jest zespół regionalny "Dunajcowe Dzieci" działający pod kierownictwem artystycznym Józefa Unolda.

Jan POTONIEC - kierownik ZAB nr 2
e-mail: zab2@grodzkasm.pl

Dyżur dla Spółdzielców prowadzony jest w biurze ZAB w poniedziałki od 10.00 do 13.00
i 15.00 do 17.00 oraz w czwartki od 10.00 do 13.00.

Rada Członkowska ZAB Nr 2

Wąsowicz Marek

Przewodniczący Rady Członkowskiej

Saczka Stanisław

Z-ca Przewodniczącego Rady Członkowskiej

Fiałek Elżbieta

Sekretarz Rady Członkowskiej

Komisja Rewizyjna

Kłak Maria

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Fiałek Elżbieta

Winiarska Sabina

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Saczka Stanisław

Przewodniczący Komisji GZM

Bereza Stanisław

Ślęzak Stanisław

Komisja Społeczno-Wychowawcza

Sabłowski Marian

Przewodniczący Komisji Społeczno-Wychowawczej

Szpera Aniela

Pawlik Władysław

Zespół Administracji Budynków nr 3

ul. Westerplatte 23, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 441 11 60, e-mail: zab3@grodzkasm.pl

Ilość mieszkań: 2 855
Powierzchnia mieszkalna: 148 181 m2
Powierzchnia terenu: 28,93 ha

Działalność społeczno-wychowawczą prowadzą kluby osiedlowe: "Bajka", ul. Westerplatte 23 i "Alf", ul. Armii Krajowej 27.

Grzegorz SOWA - kierownik ZAB nr 3
e-mail: zab3@grodzkasm.pl

Dyżuruje w biurze administracji ZAB nr 3.

Mieczysław MAZUR - zastępca kierownika ZAB nr 3
e-mail: zab3@grodzkasm.pl

Dyżuruje w biurze administracji ZAB nr 3 w pierwszy poniedziałek miesiąca od 15.00 do 17.00.

Rada Członkowska ZAB Nr 3

Korczyński Kazimierz

Przewodniczący Rady Członkowskiej

Kronenberger Ilona

Z-ca Przewodniczącego Rady Członkowskiej

Surma Agata

Sekretarz Rady Członkowskiej

Komisja Rewizyjna

Mężyk Stanisław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciechowski Henryk

Nowak Lidia

Dakowicz Małgorzata

Czarnecka-Konopczyk Maria

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Cisowski Lucjan

Przewodniczący Komisji GZM

Maciaś Józef

Korczyński Kazimierz

Serek Jerzy

Surma Agata

Komisja Społeczno-Wychowawcza

Waśko Tadeusz

Przewodniczący Komisji Społeczno-Wychowawczej

Kronenberger Ilona

Adamek Edyta

Chudy Józef

Dominik Tadeusz

Zespół Administracji Budynków nr 4

os. Słoneczne 9, 33-340 Stary Sącz
tel. 018 446 11 90, e-mail: zab4@grodzkasm.pl

Ilość mieszkań: 409
Powierzchnia mieszkalna: 18 569 m2
Powierzchnia terenu: 3,16 ha

Robert Batko - kierownik ZAB nr 4
e-mail: zab4@grodzkasm.pl

Dyżuruje w biurze ZAB nr 4:
* poniedziałek w godz. 13-14.30
* w czwartki w godz. 10-11

Rada Członkowska ZAB Nr 4

Brzozowski Jarosław

Przewodniczący Rady Członkowskiej

Lipka Dawid

Z-ca Przewodniczącego Rady Członkowskiej

Maślanka Elżbieta

Sekretarz Rady Członkowskiej

Obrzud Grażyna

Zespół Administracji Budynków nr 5

ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 442 76 39, e-mail: zab5@grodzkasm.pl

Ilość mieszkań: 1 385
Powierzchnia mieszkalna: 74 145 m2
Powierzchnia terenu: 12,98 ha

Kazimierz RUCHAŁA - kierownik ZAB nr 5
e-mail: zab5@grodzkasm.pl

Dyżuruje w biurze administracji ..

Rada Członkowska ZAB Nr 5

Poray-Zbrożek Paulina

Przewodnicząca Rady Członkowskiej

Bobrowski Bogdan

Z-ca Przewodniczącej Rady Członkowskiej

Abram Arkadiusz

Sekretarz Rady Członkowskiej

Komisja Rewizyjna

Psonak Krzysztof

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Poray-Zbrożek Paulina

Bobrowski Bogdan

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Kulig Andrzej

Przewodniczący Komisji GZM

Stanisław Berdysz

Abram Arkadiusz

Komisja Społeczno-Wychowawcza

Kurzeja Krystyna

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej

Dobosz Zdzisława