Administracje

Podział zasobów na administracje osiedlowe

Zespół Administracji Budynków nr 1

ul. Konopnickiej 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 443 68 38, e-mail: zab1@grodzkasm.pl

Ilość mieszkań: 2 526
Powierzchnia mieszkalna: 112 516 m2
Powierzchnia terenu: 16,67 ha

Działalność społeczno-wychowawczą prowadzi Osiedlowy Klub PIAST.

Bartłomiej Pyzik

Kierownik ZAB nr 1

Rada Członkowska ZAB Nr 1

Boruch Henryk

Przewodniczący Rady Członkowskiej

Krzyżanowska- Galas Krystyna

Z-ca Przewodniczącego Rady Członkowskiej

Marczyk-Musiał Janina

Sekretarz Rady Członkowskiej

Komisja Rewizyjna

Szczęsna Barbara

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bogdański Kamil

Zadarko Małgorzata

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Kostrzewa Grzegorz

Przewodniczący Komisji GZM

Ślipek Jan

Wolny Mirosław

Komisja Społeczno-Wychowawcza

Iwańska Maria

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej

Lisowska Natalia

Łagosz Zofia

Zespół Administracji Budynków nr 2

ul. Sikorskiego 37, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 441 26 87, e-mail: zab2@grodzkasm.pl

Ilość mieszkań: 1 651
Powierzchnia mieszkalna: 69 306 m2
Powierzchnia terenu: 11,35 ha

 

Agata Burdek

Kierownik ZAB nr 2

Rada Członkowska ZAB Nr 2

Zubrzycka Marta

Przewodnicząca Rady Członkowskiej

Kmak Marek

Z-ca Przewodniczącego Rady Członkowskiej

Piprek Maria

Sekretarz Rady Członkowskiej

Komisja Rewizyjna

Hoła Helena

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Saczka Agata

Stachowicz Celina

Skoczeń Helena

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Liber Marek

Przewodniczący Komisji GZM

Szpera Aniela

Kaleta Jolanta

Zespół Administracji Budynków nr 3

ul. Westerplatte 23, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 441 11 60, e-mail: zab3@grodzkasm.pl

Ilość mieszkań: 2 855
Powierzchnia mieszkalna: 148 181 m2
Powierzchnia terenu: 28,93 ha

Działalność społeczno-wychowawczą prowadzą kluby osiedlowe: "Bajka", ul. Westerplatte 23 i "Alf", ul. Armii Krajowej 27.

Grzegorz Sowa

Kierownik ZAB nr 3

Mieczysław Mazur

Zastępca kierownika ZAB nr 3

Rada Członkowska ZAB Nr 3

Serek Jerzy

Przewodniczący Rady Członkowskiej

Matusik Bożena

Z-ca Przewodniczącego Rady Członkowskiej

Ciapała Elżbieta

Sekretarz Rady Członkowskiej

Komisja Rewizyjna

Szewczyk Dorota

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Dakowicz Małgorzata

Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Czarnecka - Konopczyk Maria

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Maciaś Maria

Ciapała Elżbieta

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Szczepankiewicz Mieczysław

Przewodniczący Komisji GZM

Cisowski Lucjan

Z-ca Przewodniczącego Komisji GZM

Chudy Józef

Sekretarz Komisji GZM

Słomczyński Jerzy

Serek Jerzy

Komisja Społeczno-Wychowawcza

Waśko Tadeusz

Przewodniczący Komisji Społeczno-Wychowawczej

Korczyńska Maria

Z-ca Przewodniczącego Komisji Społeczno-Wychowawczej

Krupa Zofia

Sekretarz Komisji Społeczno-Wychowawczej

Matusik Bożena

Żuchowicz Jadwiga

Zespół Administracji Budynków nr 4

os. Słoneczne 9, 33-340 Stary Sącz
tel. 018 446 11 90, e-mail: zab4@grodzkasm.pl

Ilość mieszkań: 409
Powierzchnia mieszkalna: 18 569 m2
Powierzchnia terenu: 3,16 ha

Jakub Prokopowicz

Kierownik ZAB nr 4

Rada Członkowska ZAB Nr 4

Wenecka-Lipka Beata

Przewodnicząca Rady Członkowskiej

Brzozowski Jarosław

Z-ca Przewodniczącej Rady Członkowskiej

Maślanka Elżbieta

Sekretarz Rady Członkowskiej

Obrzud Grażyna

Zespół Administracji Budynków nr 5

ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 76 39, e-mail: zab5@grodzkasm.pl
tel. 541 75 20
tel. kom. 530 154 723

Ilość mieszkań: 1 385
Powierzchnia mieszkalna: 74 145 m2
Powierzchnia terenu: 12,98 ha

Jakub Łatka

Kierownik ZAB nr 5

Rada Członkowska ZAB Nr 5

Połomska - Maślanka Izabela

Przewodnicząca Rady Członkowskiej

Bobrowska Barbara

Z-ca Przewodniczącej Rady Członkowskiej

Abram Arkadiusz

Sekretarz Rady Członkowskiej

Komisja Rewizyjna

Psonak Krzysztof

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Połomska - Maślanka Izabela

Berdysz Stanisław

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Kaspar Ewa

Przewodnicząca Komisji GZM

Abram Arkadiusz

Komisja Społeczno-Wychowawcza

Kurzeja Krystyna

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej

Sowa Zofia