Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Wnioski z lustracji pełnej za lata 2016-2018
 1 plik  5 pobrań
Pobierz
Regulamin Organizacyjny Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
 1 plik  7 pobrań
Pobierz
Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej GSM 2018
 1 plik  12 pobrań
Pobierz
Regulamin Organizacyjny Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2019 r.
 1 plik  26 pobrań
Pobierz
Aneks Nr 1 do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków z użytkownikami lokali .
 1 plik  16 pobrań
Pobierz
Regulamin wymiany stolarki okiennej drewnianej i PCV w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2018
 1 plik  10 pobrań
Pobierz
Regulamin Przeprowadzania Ankiet w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018
 1 plik  4 pobrań
Pobierz
Zmiany dotyczące regulaminu utrzymania czystości, porządku, higieny i estetyki w obiektach GSM oraz ich otoczeniu 2018
 1 plik  13 pobrań
Pobierz
REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018
 1 plik  5 pobrań
Pobierz
Regulamin monitoringu GSM – czerwiec 2017r.
 1 plik  7 pobrań
Pobierz
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
 1 plik  3 pobrań
Pobierz
Zmiana z dnia 15 maja 2017 r. do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali
 1 plik  133 pobrań
Pobierz
Regulamin Funduszu Remontowego GSM 2014
 1 plik  7 pobrań
Pobierz
PROCEDURA GSM NR ET 1.2 dotycząca przeprowadzania robót remontowych i inwestycyjnych w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 1 plik  8 pobrań
Pobierz
Regulamin utrzymania czystości, porządku, higieny i estetyki w obiektach GSM oraz ich otoczeniu 2017
 1 plik  12 pobrań
Pobierz
Uchwała RN nr 14/2016 z dnia 26.01.2016 r. oraz Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali
 1 plik  10 pobrań
Pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej nr 62/2015 wraz z Aneksem nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości, porządku, higieny
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Uchwała 30/11 z dnia 31 maja 2011 w sprawie zmiany Regulaminu GSM określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokal
 1 plik  4 pobrań
Pobierz
Regulamin GSM określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokal
 1 plik  6 pobrań
Pobierz
Uchwała 250/2015 Zarządu GSM w sprawie zmiany wzoru ‚Protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego/czyszczenia przewodów kominowych’
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Aneks nr 1 z dnia 28.07.2015 roku do Regulaminu Rad Członkowskich w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Regulamin organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w GSM 2015
 1 plik  2 pobrań
Pobierz
Aneks nr 2 do Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali- naprawy oraz rozliczenia i zdawania lokali
 1 plik  3 pobrań
Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2009
 1 plik  4 pobrań
Pobierz
Aneks nr 7 z dnia 27.01.2015r. do Regulaminu GSM w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za c.o. z użytkownikami lokali
 1 plik  6 pobrań
Pobierz
Regulamin Wyborów do Rad Członkowskich GSM wraz z Uchwałą nr 43/2014 Rady Nadzorczej GSM
 1 plik  4 pobrań
Pobierz
Procedura przeprowadzania czynności kominiarskich 2014
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Regulamin przeprowadzania ankiet w GSM 2013
 1 plik  1 pobierz
Pobierz
Regulamin Windykacji 2012
 1 plik  6 pobrań
Pobierz
ANEKS NR 6 Z DNIA 30.09.2009 R. DO REGULAMINU GSM W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZA CENTRALNE OGRZEWANIE Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI.
 1 plik  6 pobrań
Pobierz
REGULAMIN W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZA CENTRALNE OGRZEWANIE Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI. (tekst ujednolicony)
 1 plik  9 pobrań
Pobierz
REGULAMIN W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI 2006
 1 plik  5 pobrań
Pobierz
REGULAMIN DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 2007
 1 plik  4 pobrań
Pobierz
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, PORZĄDKU, HIGIENY I ESTETYKI W OBIEKTACH GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU ORAZ ICH OTOCZENIU 2009
 1 plik  5 pobrań
Pobierz
REGULAMIN ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA SPORZĄDZANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW DLA CZŁONKÓW GSM 2008
 1 plik  5 pobrań
Pobierz
Aneks do regulaminu napraw i remontów 2011
 1 plik  3 pobrań
Pobierz
Regulamin napraw i remontów
 1 plik  10 pobrań
Pobierz
Regulamin Rady Członkowskiej 2008
 1 plik  8 pobrań
Pobierz