Statut

Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Nazwa
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zmianach Walnego Zgromadzenia z sierpnia 2018 roku – tekst jednolity
 1 plik  7 pobrań
13 sierpnia 2019 Pobierz
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zmianach Walnego Zgromadzenia z czerwca 2015 roku – tekst jednolity
 1 plik  0 pobierz
13 sierpnia 2019 Pobierz
Uchwała 11/2015 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie zmian w Statucie GSM
 1 plik  0 pobierz
13 sierpnia 2019 Pobierz
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 13.03.2008 roku
 1 plik  1 pobierz
13 sierpnia 2019 Pobierz