Bilans i sprawozdania

Bilans i sprawozdania

Nazwa
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2022 rok
1 40 downloads
Bilans 2022
1 67 downloads
Sprawozdanie Zarządu za rok 2022
1 71 downloads
sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok
1 17 downloads
Bilans 2021
1 254 downloads
Opinia biegłego rewidenta z badania bilansu 2021. Uchwała nr 24/2022.
1 58 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2021 rok
1 86 downloads
Sprawozdanie zarządu za 2021 rok
1 203 downloads
Plany finansowe 2022
1 108 downloads
Bilans 2020 rok
1 183 downloads
Plany finansowe 2021
1 50 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za rok 2020
1 7 downloads
Sprawozdanie Zarządu 2020
1 92 downloads
Sprawozdanie Zarządu za rok 2019
1 69 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2019 rok
1 28 downloads
Bilans 2019 rok
1 84 downloads
Plany Finansowe na rok 2020
1 39 downloads
Sprawozdanie z działalności remontowo-eksploatacyjnej za 2018
1 33 downloads
Sprawozdanie zarządu za 2018
1 29 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2018 rok
1 29 downloads
Opinia biegłego z badania bilansu 2018
1 40 downloads
Bilans 2018 rok
1 58 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2017
1 20 downloads
Badanie bilansu za 2017 rok
1 18 downloads
Bilans za 2017
1 10 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2016 rok
1 14 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu GSM za 2016 rok
1 11 downloads
Raport z badania bilansu 2016
1 12 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2016
1 9 downloads
Bilans za 2016 rok
1 15 downloads
Raport z badania bilansu 2015
1 8 downloads
Bilans 2015 rok
1 16 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2015
1 6 downloads
Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowo-Samorządowej Rady Nadzorczej GSM za 2014 rok
1 8 downloads
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej za 2014 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania
1 8 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok
1 9 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
1 8 downloads
Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku
1 8 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rok
1 8 downloads
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2014
1 11 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku
1 8 downloads
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2013
1 17 downloads