Bilans i sprawozdania

Bilans i sprawozdania

Nazwa
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2023 rok
1 23 downloads
sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok
1 20 downloads
Sprawozdanie Zarządu za rok 2023
1 33 downloads
Plany finansowe 2024
1 80 downloads
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2022 rok
1 67 downloads
Bilans 2022
1 165 downloads
Sprawozdanie Zarządu za rok 2022
1 119 downloads
sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok
1 42 downloads
Bilans 2021
1 270 downloads
Opinia biegłego rewidenta z badania bilansu 2021. Uchwała nr 24/2022.
1 65 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2021 rok
1 97 downloads
Sprawozdanie zarządu za 2021 rok
1 210 downloads
Plany finansowe 2022
1 115 downloads
Bilans 2020 rok
1 188 downloads
Plany finansowe 2021
1 54 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za rok 2020
1 11 downloads
Sprawozdanie Zarządu 2020
1 97 downloads
Sprawozdanie Zarządu za rok 2019
1 73 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2019 rok
1 36 downloads
Bilans 2019 rok
1 89 downloads
Plany Finansowe na rok 2020
1 43 downloads
Sprawozdanie z działalności remontowo-eksploatacyjnej za 2018
1 38 downloads
Sprawozdanie zarządu za 2018
1 32 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2018 rok
1 34 downloads
Opinia biegłego z badania bilansu 2018
1 44 downloads
Bilans 2018 rok
1 62 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2017
1 24 downloads
Badanie bilansu za 2017 rok
1 22 downloads
Bilans za 2017
1 14 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2016 rok
1 21 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu GSM za 2016 rok
1 15 downloads
Raport z badania bilansu 2016
1 16 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2016
1 14 downloads
Bilans za 2016 rok
1 18 downloads
Raport z badania bilansu 2015
1 12 downloads
Bilans 2015 rok
1 20 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2015
1 10 downloads
Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowo-Samorządowej Rady Nadzorczej GSM za 2014 rok
1 12 downloads
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej za 2014 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania
1 12 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok
1 15 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
1 12 downloads
Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku
1 11 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rok
1 11 downloads
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2014
1 17 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku
1 12 downloads
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2013
1 22 downloads