Bilans i sprawozdania

Bilans i sprawozdania

Nazwa
Plany finansowe 2021
1 file(s) 6 downloads
Sprawozdanie Zarządu 2020
1 file(s) 12 downloads
Sprawozdanie Zarządu za rok 2019
1 file(s) 32 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2019 rok
1 file(s) 12 downloads
Bilans 2019 rok
1 file(s) 47 downloads
Plany Finansowe na rok 2020
1 file(s) 31 downloads
Sprawozdanie z działalności remontowo-eksploatacyjnej za 2018
1 file(s) 22 downloads
Sprawozdanie zarządu za 2018
1 file(s) 20 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2018 rok
1 file(s) 27 downloads
Opinia biegłego z badania bilansu 2018
1 file(s) 29 downloads
Bilans 2018 rok
1 file(s) 47 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2017
1 file(s) 19 downloads
Badanie bilansu za 2017 rok
1 file(s) 16 downloads
Bilans za 2017
1 file(s) 8 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za 2016 rok
1 file(s) 13 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu GSM za 2016 rok
1 file(s) 10 downloads
Raport z badania bilansu 2016
1 file(s) 11 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2016
1 file(s) 9 downloads
Bilans za 2016 rok
1 file(s) 11 downloads
Raport z badania bilansu 2015
1 file(s) 8 downloads
Bilans 2015 rok
1 file(s) 12 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2015
1 file(s) 6 downloads
Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowo-Samorządowej Rady Nadzorczej GSM za 2014 rok
1 file(s) 7 downloads
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej za 2014 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania
1 file(s) 7 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok
1 file(s) 9 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
1 file(s) 6 downloads
Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku
1 file(s) 7 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rok
1 file(s) 8 downloads
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2014
1 file(s) 9 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku
1 file(s) 8 downloads
Bilans Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu za rok 2013
1 file(s) 10 downloads