Bilans i sprawozdania

Bilans i sprawozdania

Nazwa
Bilans za 2016 rok
1 11 downloads
Raport z badania bilansu 2015
1 8 downloads
Bilans 2015 rok
1 12 downloads
Opinie biegłego z badania bilansu 2015
1 6 downloads
Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowo-Samorządowej Rady Nadzorczej GSM za 2014 rok
1 8 downloads
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej za 2014 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania
1 8 downloads
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok
1 9 downloads
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
1 6 downloads
Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku
1 7 downloads
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rok
1 8 downloads