Category: <span>Statut</span>

Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 13.03.2008 roku

(tekst jednolity) Niniejszy Statut wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13.03.2008 roku, Sygn. sprawy: KR.XIINS-REJ.KRS/003151/08/344