Category: <span>Uchwała</span>

Uchwała Nr 11 / 2018 wraz z poprawkami do…

Uchwała Nr 11 / 2018 wraz z poprawkami do Statutu Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.