Category: <span>Uchwała</span>

Uchwała Zarządu GSM 300/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie…

Uchwała Zarządu GSM 300/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie sprostowania uchwały Zarządu GSM Nr 161/2016 z dnia 18.03.2016r. – dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu – przez pełnomocnika.

Uchwały nr 1-9/2015 oraz 11/2015 i 12/2015 przyjęte przez…

Uchwały nr 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015, 9/2015, 11/2015 i 12/2015 zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie GSM w m-cu czerwcu 2015 roku. Ponadto: – wpłynął pozew do Sądu Okręgowego o stwierdzenie nieważności uchwały nr 5 /2015. – uchwała nr 11/2015 została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego, który dokonał zmian w Statucie GSM. – uchwała nr 12/2015 została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z pozwem skierowanym do Sądu Okręgowego o stwierdzenie nieważności tej uchwały, jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało wstrzymane do czasu wydania przez Sąd wyroku w tej sprawie.