Placówki

 

INFORMACJA

 

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje Placówką Wsparcia Dziennego pod adresem:

– ul. Klasztorna 46A, 33-300 Nowy Sącz – 30 miejsc rotacyjnie

– ul. Królowej Jadwigi 29A,33-300 Nowy Sącz- 30 miejsc rotacyjnie,

Placówki Wsparcia Dziennego działają od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.
Kontakt tel. 533 500 489

 

 

Placówki Wsparcia Dziennego utworzone zostały w ramach projektu pn. „Świetlica marzeń w Nowym Sączu” Nr RPMP.09.02.01-12-0184/18 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.