Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Regulamin GSM w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali.
1 15 downloads
Regulamin szczegółowych zasad gospodarki GSM. Uchwała 50/2020
1 16 downloads
Regulanin w zakr.rozlicz.kosztów zimnej wody i odpr.ścieków z użytk.lokali 41/2022
1 37 downloads
Regulamin zasad ustalania planu kosztów GZM i rozl.tych kosztów 38/2022
1 37 downloads
Regulamin gosp.śr.z wpłat wyn.zprzekszt.lok.pr.dolok.we własn.pr.lub odr.wł 40/2022
1 19 downloads
Regulamin Funduszu Remontowego w GSM 39/2022
1 36 downloads
Regulamin przeprowadzania przetargów w GSM. Uchwała nr 23/2022
1 14 downloads
Uchwała nr 17/2022 Regulamin Rady Członkowskiej GSM
1 103 downloads
Uchwała nr 170/2021 w sprawie odpłatności za usługi – tabela opłat
1 103 downloads
Uchwała nr.: 40/2021 r. – Regulamin zasad odpłatności za sporządzanie odpisów i kopii dokumentów dla członków Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
1 23 downloads
Aneks nr 1 do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za C.O.
1 150 downloads
Regulamin Windykacji Należności GSM
1 44 downloads
Regulamin przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu oraz zbycia lokalu GSM
1 37 downloads
Regulamin GSM w zakresie dokonywania rozliczenia kosztów dostawy cieplej wody z użytkownikami lokali
1 90 downloads
Regulamin Nabywania i Utraty Członkostwa 2020
1 93 downloads
Regulamin Przeprowadzania Przetargów GSM 2020
1 41 downloads
Regulamin Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali.
1 293 downloads
Regulamin Pracy Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej GSM 2020
1 58 downloads
Regulamin skarg i wniosków GSM 2020 r.
1 81 downloads
Uchwała nr 34/2020 – Zmiana do Regulaminu w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za c.o.
1 99 downloads
Regulamin Rady Członkowskiej kwiecień 2020
1 59 downloads
Wnioski z lustracji pełnej za lata 2016-2018
1 34 downloads
Regulamin Organizacyjny Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 178 downloads
Regulamin gospodarowania środkami z wpłat wynikających z przekształcenia lokatorskiego prawa do lokali we własnościowe prawo lub odrębną własność
1 37 downloads
Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej GSM 2018
1 55 downloads
Regulamin Organizacyjny Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2019 r.
1 73 downloads
Aneks Nr 1 do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków z użytkownikami lokali .
1 81 downloads
Regulamin wymiany stolarki okiennej drewnianej i PCV w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2018
1 97 downloads
Regulamin Przeprowadzania Ankiet w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018
1 42 downloads
Zmiany dotyczące regulaminu utrzymania czystości, porządku, higieny i estetyki w obiektach GSM oraz ich otoczeniu 2018
1 122 downloads
REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018
1 23 downloads
Regulamin monitoringu GSM – czerwiec 2017r.
1 27 downloads
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 21 downloads
Zmiana z dnia 15 maja 2017 r. do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali
1 179 downloads
Regulamin Funduszu Remontowego GSM 2014
1 50 downloads
PROCEDURA GSM NR ET 1.2 dotycząca przeprowadzania robót remontowych i inwestycyjnych w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
1 82 downloads
Regulamin utrzymania czystości, porządku, higieny i estetyki w obiektach GSM oraz ich otoczeniu 2017
1 119 downloads
Uchwała RN nr 14/2016 z dnia 26.01.2016 r. oraz Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali
1 120 downloads
Uchwała Rady Nadzorczej nr 62/2015 wraz z Aneksem nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości, porządku, higieny
1 29 downloads
Uchwała 30/11 z dnia 31 maja 2011 w sprawie zmiany Regulaminu GSM określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokal
1 51 downloads
Regulamin GSM określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokal
1 62 downloads
Uchwała 250/2015 Zarządu GSM w sprawie zmiany wzoru ‘Protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego/czyszczenia przewodów kominowych’
1 14 downloads
Aneks nr 1 z dnia 28.07.2015 roku do Regulaminu Rad Członkowskich w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
1 20 downloads
Regulamin organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w GSM 2015
1 15 downloads
Aneks nr 2 do Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali- naprawy oraz rozliczenia i zdawania lokali
1 25 downloads
Regulamin Rady Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2009
1 29 downloads
Aneks nr 7 z dnia 27.01.2015r. do Regulaminu GSM w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za c.o. z użytkownikami lokali
1 34 downloads
Regulamin Wyborów do Rad Członkowskich GSM wraz z Uchwałą nr 43/2014 Rady Nadzorczej GSM
1 31 downloads
Procedura przeprowadzania czynności kominiarskich 2014
1 17 downloads
Regulamin przeprowadzania ankiet w GSM 2013
1 9 downloads
Regulamin Windykacji 2012
1 19 downloads
ANEKS NR 6 Z DNIA 30.09.2009 R. DO REGULAMINU GSM W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZA CENTRALNE OGRZEWANIE Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI.
1 24 downloads
REGULAMIN W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZA CENTRALNE OGRZEWANIE Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI. (tekst ujednolicony)
1 49 downloads
REGULAMIN W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI 2006
1 28 downloads
REGULAMIN DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 2007
1 16 downloads
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, PORZĄDKU, HIGIENY I ESTETYKI W OBIEKTACH GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU ORAZ ICH OTOCZENIU 2009
1 70 downloads
REGULAMIN ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA SPORZĄDZANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW DLA CZŁONKÓW GSM 2008
1 23 downloads
Aneks do regulaminu napraw i remontów 2011
1 48 downloads
Regulamin napraw i remontów
1 95 downloads
Regulamin Rady Członkowskiej 2008
1 35 downloads