Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Aneks nr 1 do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za C.O.
1 32 downloads
Regulamin Windykacji Należności GSM
1 23 downloads
Regulamin przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu oraz zbycia lokalu GSM
1 27 downloads
Regulamin GSM w zakresie dokonywania rozliczenia kosztów dostawy cieplej wody z użytkownikami lokali
1 63 downloads
Regulamin Nabywania i Utraty Członkostwa 2020
1 59 downloads
Regulamin Przeprowadzania Przetargów GSM 2020
1 26 downloads
Regulamin Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali.
1 191 downloads
Regulamin Pracy Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej GSM 2020
1 38 downloads
Regulamin skarg i wniosków GSM 2020 r.
1 55 downloads
Uchwała nr 34/2020 – Zmiana do Regulaminu w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za c.o.
1 87 downloads