Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Uchwała nr 17/2022 Regulamin Rady Członkowskiej GSM
1 7 downloads
Uchwała nr 170/2021 w sprawie odpłatności za usługi – tabela opłat
1 58 downloads
Uchwała nr.: 40/2021 r. – Regulamin zasad odpłatności za sporządzanie odpisów i kopii dokumentów dla członków Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
1 10 downloads
Aneks nr 1 do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za C.O.
1 65 downloads
Regulamin Windykacji Należności GSM
1 32 downloads
Regulamin przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu oraz zbycia lokalu GSM
1 31 downloads
Regulamin GSM w zakresie dokonywania rozliczenia kosztów dostawy cieplej wody z użytkownikami lokali
1 71 downloads
Regulamin Nabywania i Utraty Członkostwa 2020
1 75 downloads
Regulamin Przeprowadzania Przetargów GSM 2020
1 38 downloads
Regulamin Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali.
1 213 downloads