Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Wnioski z lustracji pełnej za lata 2016-2018
1 25 downloads
Regulamin Organizacyjny Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 133 downloads
Regulamin gospodarowania środkami z wpłat wynikających z przekształcenia lokatorskiego prawa do lokali we własnościowe prawo lub odrębną własność
1 22 downloads
Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej GSM 2018
1 25 downloads
Regulamin Organizacyjny Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2019 r.
1 63 downloads
Aneks Nr 1 do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków z użytkownikami lokali .
1 76 downloads
Regulamin wymiany stolarki okiennej drewnianej i PCV w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2018
1 78 downloads
Regulamin Przeprowadzania Ankiet w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018
1 29 downloads
Zmiany dotyczące regulaminu utrzymania czystości, porządku, higieny i estetyki w obiektach GSM oraz ich otoczeniu 2018
1 71 downloads
REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018
1 21 downloads