Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Regulamin skarg i wniosków GSM 2020 r.
1 57 downloads
Uchwała nr 34/2020 – Zmiana do Regulaminu w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za c.o.
1 87 downloads
Regulamin Rady Członkowskiej kwiecień 2020
1 40 downloads
Wnioski z lustracji pełnej za lata 2016-2018
1 26 downloads
Regulamin Organizacyjny Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 145 downloads
Regulamin gospodarowania środkami z wpłat wynikających z przekształcenia lokatorskiego prawa do lokali we własnościowe prawo lub odrębną własność
1 24 downloads
Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej GSM 2018
1 25 downloads
Regulamin Organizacyjny Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2019 r.
1 64 downloads
Aneks Nr 1 do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków z użytkownikami lokali .
1 78 downloads
Regulamin wymiany stolarki okiennej drewnianej i PCV w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2018
1 82 downloads