Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Regulamin Przeprowadzania Ankiet w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018
1 32 downloads
Zmiany dotyczące regulaminu utrzymania czystości, porządku, higieny i estetyki w obiektach GSM oraz ich otoczeniu 2018
1 79 downloads
REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018
1 22 downloads
Regulamin monitoringu GSM – czerwiec 2017r.
1 21 downloads
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 12 downloads
Zmiana z dnia 15 maja 2017 r. do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali
1 169 downloads
Regulamin Funduszu Remontowego GSM 2014
1 36 downloads
PROCEDURA GSM NR ET 1.2 dotycząca przeprowadzania robót remontowych i inwestycyjnych w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
1 57 downloads
Regulamin utrzymania czystości, porządku, higieny i estetyki w obiektach GSM oraz ich otoczeniu 2017
1 83 downloads
Uchwała RN nr 14/2016 z dnia 26.01.2016 r. oraz Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali
1 87 downloads