Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Uchwała RN nr 14/2016 z dnia 26.01.2016 r. oraz Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali
1 96 downloads
Uchwała Rady Nadzorczej nr 62/2015 wraz z Aneksem nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości, porządku, higieny
1 23 downloads
Uchwała 30/11 z dnia 31 maja 2011 w sprawie zmiany Regulaminu GSM określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokal
1 41 downloads
Regulamin GSM określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokal
1 53 downloads
Uchwała 250/2015 Zarządu GSM w sprawie zmiany wzoru 'Protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego/czyszczenia przewodów kominowych’
1 13 downloads
Aneks nr 1 z dnia 28.07.2015 roku do Regulaminu Rad Członkowskich w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
1 16 downloads
Regulamin organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w GSM 2015
1 14 downloads
Aneks nr 2 do Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali- naprawy oraz rozliczenia i zdawania lokali
1 22 downloads
Regulamin Rady Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2009
1 20 downloads
Aneks nr 7 z dnia 27.01.2015r. do Regulaminu GSM w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za c.o. z użytkownikami lokali
1 31 downloads