Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Procedura przeprowadzania czynności kominiarskich 2014
1 14 downloads
Regulamin przeprowadzania ankiet w GSM 2013
1 8 downloads
Regulamin Windykacji 2012
1 18 downloads
ANEKS NR 6 Z DNIA 30.09.2009 R. DO REGULAMINU GSM W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZA CENTRALNE OGRZEWANIE Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI.
1 22 downloads
REGULAMIN W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZA CENTRALNE OGRZEWANIE Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI. (tekst ujednolicony)
1 44 downloads
REGULAMIN W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI 2006
1 26 downloads
REGULAMIN DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 2007
1 12 downloads
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, PORZĄDKU, HIGIENY I ESTETYKI W OBIEKTACH GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU ORAZ ICH OTOCZENIU 2009
1 44 downloads
REGULAMIN ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA SPORZĄDZANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW DLA CZŁONKÓW GSM 2008
1 20 downloads
Aneks do regulaminu napraw i remontów 2011
1 38 downloads