Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Regulamin monitoringu GSM – czerwiec 2017r.
18 downloads
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
11 downloads
Zmiana z dnia 15 maja 2017 r. do Regulaminu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali
158 downloads
Regulamin Funduszu Remontowego GSM 2014
30 downloads
PROCEDURA GSM NR ET 1.2 dotycząca przeprowadzania robót remontowych i inwestycyjnych w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
48 downloads
Regulamin utrzymania czystości, porządku, higieny i estetyki w obiektach GSM oraz ich otoczeniu 2017
73 downloads
Uchwała RN nr 14/2016 z dnia 26.01.2016 r. oraz Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali
76 downloads
Uchwała Rady Nadzorczej nr 62/2015 wraz z Aneksem nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości, porządku, higieny
20 downloads
Uchwała 30/11 z dnia 31 maja 2011 w sprawie zmiany Regulaminu GSM określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokal
28 downloads
Regulamin GSM określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokal
36 downloads