Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Uchwała 250/2015 Zarządu GSM w sprawie zmiany wzoru 'Protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego/czyszczenia przewodów kominowych’
11 downloads
Aneks nr 1 z dnia 28.07.2015 roku do Regulaminu Rad Członkowskich w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
15 downloads
Regulamin organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w GSM 2015
13 downloads
Aneks nr 2 do Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali- naprawy oraz rozliczenia i zdawania lokali
19 downloads
Regulamin Rady Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2009
17 downloads
Aneks nr 7 z dnia 27.01.2015r. do Regulaminu GSM w zakresie dokonywania rozliczeń kosztów za c.o. z użytkownikami lokali
29 downloads
Regulamin Wyborów do Rad Członkowskich GSM wraz z Uchwałą nr 43/2014 Rady Nadzorczej GSM
17 downloads
Procedura przeprowadzania czynności kominiarskich 2014
12 downloads
Regulamin przeprowadzania ankiet w GSM 2013
8 downloads
Regulamin Windykacji 2012
18 downloads