Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
ANEKS NR 6 Z DNIA 30.09.2009 R. DO REGULAMINU GSM W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZA CENTRALNE OGRZEWANIE Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI.
18 downloads
REGULAMIN W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZA CENTRALNE OGRZEWANIE Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI. (tekst ujednolicony)
36 downloads
REGULAMIN W ZAKRESIE DOKONYWANIA ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI 2006
23 downloads
REGULAMIN DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 2007
12 downloads
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, PORZĄDKU, HIGIENY I ESTETYKI W OBIEKTACH GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU ORAZ ICH OTOCZENIU 2009
36 downloads
REGULAMIN ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA SPORZĄDZANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW DLA CZŁONKÓW GSM 2008
19 downloads
Aneks do regulaminu napraw i remontów 2011
34 downloads
Regulamin napraw i remontów
57 downloads
Regulamin Rady Członkowskiej 2008
24 downloads