Statut

Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Nazwa
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zmianach Walnego Zgromadzenia z sierpnia 2018 roku – tekst jednolity
219 downloads
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zmianach Walnego Zgromadzenia z czerwca 2015 roku – tekst jednolity
21 downloads
Uchwała 11/2015 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie zmian w Statucie GSM
17 downloads
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 13.03.2008 roku
24 downloads