Statut

Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Nazwa
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zmianach Walnego Zgromadzenia z października 2022 roku – tekst jednolity
1 138 downloads
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zmianach Walnego Zgromadzenia z sierpnia 2018 roku – tekst jednolity
1 506 downloads
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zmianach Walnego Zgromadzenia z czerwca 2015 roku – tekst jednolity
1 36 downloads
Uchwała 11/2015 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie zmian w Statucie GSM
1 27 downloads
Statut Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 13.03.2008 roku
1 47 downloads