Uchwały

Upublicznione uchwały Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Uchwała nr 17/2022 Regulamin Rady Członkowskiej GSM
1 7 downloads
Plan remontów GSM na rok 2022
1 8 downloads
Uchwała nr 170/2021 w sprawie odpłatności za usługi – tabela opłat
1 58 downloads
Uchwała nr 29/2021 – uchwalenia planu finansowego, wysokości stawek opłat eksploatacyjnych oraz innych opłat na 2022 rok.
1 92 downloads
Uchwała nr 13/2021 Uchwalenie Regulaminu Windykacji Należności GSM
1 31 downloads
Uchwała nr 64/2020 – uchwalenie planu finansowego, wysokości stawek opłat eksploatacyjnych, zaliczek na c.o., stawek opat eksploatacyjnych na lokale własnościowe użytkowe oraz innych opłat na 2021 rok.
1 60 downloads
Uchwała nr 45/2019 – uchwalenie planu finansowego, wysokości stawek opłat eksploatacyjnych, zaliczek na c.o., stawek opłat eksploatacyjnych na lokale własnościowe użytkowe oraz innych opłat na 2020 rok.
1 55 downloads
Uchwała Nr 77/2019 – zmiana Załącznika Nr 4 do Procedury GSM nr ET 2.0 przeprowadzania czynności kominiarskich w ZAB-ach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
1 42 downloads
Uchwała Nr 48/2018 – uchwalenie planu finansowego, wysokości stawek opłat eksploatacyjnych, zaliczek na c.o., stawek opłat eksploatacyjnych na lokale własnościowe użytkowe oraz innych opłat na 2019 rok.
1 63 downloads
Uchwała Nr 3/2019 – zatwierdzenie struktury organizacyjnej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej od m-ca stycznia 2019 r.
1 20 downloads