Uchwały

Upublicznione uchwały Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
33/2023 Uchwała – plany finansowe 2024
1 1 download
47/2023 Uchwała – zwołanie Walnego Zgromadzenia za rok 2022
1 30 downloads
18/2023 Uchwała uchwalenie regulaminu GSM w zakresie dokonywania rozliczeń c.o. z użytkownikami lokali
1 69 downloads
1/2023 Uchwala – zmiany wysokości zaliczek na c.o
1 72 downloads
152/2022 Uchwała – termin wyborów oraz skład komisji wyborczych w wyborach do Rad Członkowskich GSM w ZAB1, ZAB2, ZAB3, ZAB4, ZAB5
1 77 downloads
23/2022 Uchwała WZ
1 18 downloads
22/2022 Uchwała WZ
1 5 downloads
21/2022 Uchwała WZ
1 6 downloads
42/2022 – Uchwała w sprawie uchwalenia planu finansowego i opłat na 2023 r.
1 123 downloads
123/2022 Uchwała – Walne Zgromadzenie GSM
1 105 downloads
17/2022 – Uchwała dot. Regulamin Rady Członkowskiej GSM
1 110 downloads
Plan remontów GSM na rok 2022
1 49 downloads
170/2021 – Uchwała dot. odpłatności za usługi – tabela opłat
1 113 downloads
29/2021 – Uchwała dot. uchwalenia planu finansowego, wysokości stawek opłat eksploatacyjnych oraz innych opłat na 2022 rok.
1 144 downloads
13/2021 – Uchwała dot. Uchwalenie Regulaminu Windykacji Należności GSM
1 37 downloads
64/2020 – Uchwała dot. uchwalenie planu finansowego, wysokości stawek opłat eksploatacyjnych, zaliczek na c.o., stawek opat eksploatacyjnych na lokale własnościowe użytkowe oraz innych opłat na 2021 rok.
1 89 downloads
45/2019 – Uchwała dot. uchwalenia planu finansowego, wysokości stawek opłat eksploatacyjnych, zaliczek na c.o., stawek opłat eksploatacyjnych na lokale własnościowe użytkowe oraz innych opłat na 2020 rok.
1 60 downloads
77/2019 – Uchwała dot. zmiany Załącznika Nr 4 do Procedury GSM nr ET 2.0 przeprowadzania czynności kominiarskich w ZAB-ach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
1 46 downloads
48/2018 – Uchwała dot. uchwalenia planu finansowego, wysokości stawek opłat eksploatacyjnych, zaliczek na c.o., stawek opłat eksploatacyjnych na lokale własnościowe użytkowe oraz innych opłat na 2019 rok.
1 73 downloads
3/2019 – Uchwała dot. zatwierdzenie struktury organizacyjnej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej od m-ca stycznia 2019 r.
1 32 downloads
2/2019 – Uchwała dot. uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 33 downloads
38/2018 – Uchwała dot. Regulaminu wymiany stolarki okiennej drewnianej i PCV w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 26 downloads
Uchwała nr 32/2018 – zmiany do Regulaminu przeprowadzania ankiet w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 22 downloads
Informacja Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie uchwał walnego zgromadzenia odbytego w m-cu maju-czerwcu 2018 roku
1 18 downloads
Uchwała Nr 10/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 11 downloads
Uchwała Nr 9/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 11 downloads
Uchwała Nr 8/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 12 downloads
Uchwała Nr 7/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 10 downloads
Uchwała Nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 7 downloads
Uchwała Nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 9 downloads
Uchwała Nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 10 downloads
Uchwała Nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 12 downloads
Uchwała Nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 12 downloads
Uchwała Nr 12 / 2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 15 downloads
Uchwała Nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej W Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 15 downloads
Uchwała – Poprawka Nr 9/2018/S do Uchwały Nr 11 / 2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 11 downloads
Uchwała – Poprawka nr 2/2018/S do Uchwały Nr 11 / 2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 9 downloads
Uchwała Nr 13/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 10 downloads
Uchwała Nr 11 / 2018 wraz z poprawkami do Statutu Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 10 downloads
Uchwała nr 16/2017 dotycząca rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z protokołu z lustracji pełnej przeprowadzonej w GSM za lata 2013-2015
1 20 downloads
Uchwała nr 15/2017 dotycząca uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Walne Zgromadzenie
1 8 downloads
Uchwała nr 10/2017 dotycząca oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań przez Walne Zgromadzenie obejmujące członków Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 9 downloads
Uchwała nr 9/2017 dotycząca przyjęcia sprawozdania o stanie funduszu termorenowacji na dzień 31.12.2016
1 9 downloads
Uchwała nr 8/2017 dotycząca udzielenia absolutorium Z- cy Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku
1 10 downloads
Uchwała nr 7/2017 dotycząca udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku
1 9 downloads
Uchwała nr 6/2017 dotycząca uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2017-2020
1 13 downloads
Uchwała r 2/2017 dotycząca rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok
1 9 downloads
Uchwała nr 3/2017 dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok
1 9 downloads
Uchwała nr 4/2017 dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSM za rok 2016 przez Walne Zgromadzenie
1 11 downloads
uchwalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia obejmującego członków Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
1 9 downloads
Uchwała 454/2016 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenie we wrześniu 2016 w celu wyboru członków Rady Nadzorczej
1 10 downloads
Wykaz uchwał Walnego Zgromadzenia z czerwca 2016 roku
1 10 downloads
Uchwala 410/2016 z dnia 30-06-2016 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia GSM w celu wyboru Rady Nadzorczej GSM
1 9 downloads
Uchwała Zarządu GSM 300/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie sprostowania uchwały Zarządu GSM Nr 161/2016 dotyczącej uczestnictwa w WZ GSM w Nowym Sączu – przez pełnomocnika.
1 12 downloads
Uchwała nr 73/2015 Rady Nadzorczej GSM w Nowym Sączu z dnia 22.12.2015 w sprawie uchwalenia Planu remontów i wydatków na 2016 rok
1 15 downloads
Uchwały nr 1-9/2015 oraz 11/2015 i 12/2015 przyjęte przez Walne Zgromadzenie GSM w m-cu czerwcu 2015 roku.
1 9 downloads
Uchwała 11/2015 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie zmian w Statucie GSM
1 13 downloads
Informacja Zarządu GSM w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w czerwcu 2015 roku
1 7 downloads
Uchwała Zarządu GSM w sprawie wymiany grzejników c.o. w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez GSM
1 32 downloads
Uchwała nr 70/2014 Rady Nadzorczej GSM z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
1 14 downloads
Uchwała nr 56/2014 Rady Nadzorczej GSM z dnia 28.10.2014 w sprawie uchwalenia wskaźników do opracowania planów finansowych na 2015 rok
1 16 downloads
5/2019 Uchwała WZ
1 3 downloads