Uchwały

Upublicznione uchwały Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Uchwała nr 32/2018 – zmiany do Regulaminu przeprowadzania ankiet w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 17 downloads
Informacja Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie uchwał walnego zgromadzenia odbytego w m-cu maju-czerwcu 2018 roku
1 13 downloads
Uchwała Nr 10/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 9 downloads
Uchwała Nr 9/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 9 downloads
Uchwała Nr 8/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 10 downloads
Uchwała Nr 7/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 9 downloads
Uchwała Nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 7 downloads
Uchwała Nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 8 downloads
Uchwała Nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 8 downloads
Uchwała Nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 10 downloads