Uchwały

Upublicznione uchwały Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Uchwała Nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 10 downloads
Uchwała Nr 12 / 2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 12 downloads
Uchwała Nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej W Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 12 downloads
Uchwała – Poprawka Nr 9/2018/S do Uchwały Nr 11 / 2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 9 downloads
Uchwała – Poprawka nr 2/2018/S do Uchwały Nr 11 / 2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 9 downloads
Uchwała Nr 13/2018 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 9 downloads
Uchwała Nr 11 / 2018 wraz z poprawkami do Statutu Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu odbywanego w 5 częściach w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku.
1 9 downloads
Uchwała nr 16/2017 dotycząca rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z protokołu z lustracji pełnej przeprowadzonej w GSM za lata 2013-2015
1 11 downloads
Uchwała nr 15/2017 dotycząca uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Walne Zgromadzenie
1 8 downloads
Uchwała nr 10/2017 dotycząca oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań przez Walne Zgromadzenie obejmujące członków Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
1 7 downloads