Uchwały

Upublicznione uchwały Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Uchwała nr 9/2017 dotycząca przyjęcia sprawozdania o stanie funduszu termorenowacji na dzień 31.12.2016
1 8 downloads
Uchwała nr 8/2017 dotycząca udzielenia absolutorium Z- cy Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku
1 7 downloads
Uchwała nr 7/2017 dotycząca udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku
1 7 downloads
Uchwała nr 6/2017 dotycząca uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2017-2020
1 9 downloads
Uchwała r 2/2017 dotycząca rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok
1 8 downloads
Uchwała nr 3/2017 dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok
1 9 downloads
Uchwała nr 4/2017 dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSM za rok 2016 przez Walne Zgromadzenie
1 7 downloads
uchwalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia obejmującego członków Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
1 8 downloads
Uchwała 454/2016 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenie we wrześniu 2016 w celu wyboru członków Rady Nadzorczej
1 7 downloads
Wykaz uchwał Walnego Zgromadzenia z czerwca 2016 roku
1 8 downloads