Uchwały

Upublicznione uchwały Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Uchwala 410/2016 z dnia 30-06-2016 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia GSM w celu wyboru Rady Nadzorczej GSM
1 8 downloads
Uchwała Zarządu GSM 300/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie sprostowania uchwały Zarządu GSM Nr 161/2016 dotyczącej uczestnictwa w WZ GSM w Nowym Sączu – przez pełnomocnika.
1 10 downloads
Uchwała nr 73/2015 Rady Nadzorczej GSM w Nowym Sączu z dnia 22.12.2015 w sprawie uchwalenia Planu remontów i wydatków na 2016 rok
1 11 downloads
Uchwały nr 1-9/2015 oraz 11/2015 i 12/2015 przyjęte przez Walne Zgromadzenie GSM w m-cu czerwcu 2015 roku.
1 8 downloads
Uchwała 11/2015 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie zmian w Statucie GSM
1 10 downloads
Informacja Zarządu GSM w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w czerwcu 2015 roku
1 7 downloads
Uchwała Zarządu GSM w sprawie wymiany grzejników c.o. w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez GSM
1 23 downloads
Uchwała nr 70/2014 Rady Nadzorczej GSM z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
1 12 downloads
Uchwała nr 56/2014 Rady Nadzorczej GSM z dnia 28.10.2014 w sprawie uchwalenia wskaźników do opracowania planów finansowych na 2015 rok
1 12 downloads