Uchwały

Upublicznione uchwały Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Nazwa
Uchwała nr 73/2015 Rady Nadzorczej GSM w Nowym Sączu z dnia 22.12.2015 w sprawie uchwalenia Planu remontów i wydatków na 2016 rok
10 downloads
Uchwały nr 1-9/2015 oraz 11/2015 i 12/2015 przyjęte przez Walne Zgromadzenie GSM w m-cu czerwcu 2015 roku.
8 downloads
Uchwała 11/2015 Walnego Zgromadzenia Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie zmian w Statucie GSM
10 downloads
Informacja Zarządu GSM w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w czerwcu 2015 roku
7 downloads
Uchwała Zarządu GSM w sprawie wymiany grzejników c.o. w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez GSM
19 downloads
Uchwała nr 70/2014 Rady Nadzorczej GSM z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
11 downloads
Uchwała nr 56/2014 Rady Nadzorczej GSM z dnia 28.10.2014 w sprawie uchwalenia wskaźników do opracowania planów finansowych na 2015 rok
11 downloads