Oświadczenia

Oświadczenia do pobrania

Nazwa
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZESYŁANIE KSIĄŻECZKI CZYNSZOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZĄ
 1 file(s)  5 downloads
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH LOKAL ORAZ O ZMIANIE LICZBY OSÓB UPRAWNIONYCH DO CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 1 file(s)  182 downloads