Oświadczenia

Oświadczenia do pobrania

Nazwa
OŚWIADCZENIE – rezygnacja z rozl. kosztów wg. podzielników
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZESYŁANIE KSIĄŻECZKI CZYNSZOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZĄ
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH LOKAL ORAZ O ZMIANIE LICZBY OSÓB UPRAWNIONYCH DO CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI