Informacja

Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie wyniku wyborów do Rady Nadzorczej podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w m-cu wrześniu 2019 roku.

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z § 126 ust. 7 Statutu Spółdzielni informuje, że na posiedzeniu przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w dniu 01.10.2019 roku z udziałem Zarządu dokonano stwierdzenia, że dwie uchwały zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie które odbyło w dniach 23.09.2019 r. – 27.09.2019 r. Pierwsza uchwała dotyczyła porządku obrad Walnego Zgromadzenia obejmującego członków Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, druga uchwała dotyczyła uchwalenia wyników wyboru do Rady Nadzorczej na kadencję od 2019 do 2022 roku przeprowadzonych w głosowaniu tajnym, w którym dokonano wyboru trzynastu członków Rady Nadzorczej GSM.

W związku z powyższym Zarząd GSM informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów dokonano wyboru 13 członków Rady Nadzorczej GSM w następującym składzie:

ZAB nr 1  –  4 członków,

 1. Boruch Henryk,
 2. Wolny Magdalena,
 3. Jędryka Katarzyna,
 4. Kurdziel Zygmunt.

ZAB nr 2  –  2 członków,

 1. Rzepka-Wróbel Iwona,
 2. Bochenek Stanisław.

ZAB nr 3  –  4 członków,

 1. Cisoń Tomasz,
 2. Wiktor Krystyna,
 3. Łęczycki Wiesław,
 4. Nowak Leszek.

ZAB nr 4  –  1 członek,

 1. Kulak Wojciech.

ZAB nr 5  –  2 członków,

 1. Połomska-Maślanka Izabela,
 2. Drożdż Miłosz.

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim członkom Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy wzięli udział w obradach Walnego Zgromadzenia.