WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – II ETAP – 2020

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:

 

 

ROBOTY DROGOWE – PIAST
– UNIEWAŻNIONY

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
– NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI
– NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

REMONT ELEWACJI
ZAB 1 – Oferta nr 7 – F.H.U.P. Bogusław Janur

WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO
– UNIEWAŻNIONY

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

O terminach podpisania umów będziemy Państwa informować. Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.