Koncepcja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej ZAB nr 3


Dodatkowe Informacje

Nazwa
Opis koncepcji
18 downloads
Rys.1 Zastane elementy terenowe i uzbrojenia w media terenu placu zabaw
6 downloads
Rys.2 Wygrodzenie projektowanego placu zabaw oraz likwidacje i zmiany ukształtowania terenu
7 downloads
Rys.3 Odległość urządzeń placu zabaw od istniejących okien bud_ wielorodzinnych
11 downloads
Rys.4 Lokalizacja urządzeń projektowanego placu zabaw
7 downloads
Rys.5 Urządzenia zastosowane w projektowanym placu zabaw
6 downloads
Rys.6 Strefy ochronne urządzeń projektowanego placu zabaw
6 downloads
Rys.7 Brak kolizji fundamentów urządzen urządzeń projektowanego placu zabaw z istniejącym uzbrojeniem terenu
9 downloads