Koncepcja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej ZAB nr 3


Dodatkowe Informacje

Nazwa
Rys.7 Brak kolizji fundamentów urządzen urządzeń projektowanego placu zabaw z istniejącym uzbrojeniem terenu
1 15 downloads
Rys.6 Strefy ochronne urządzeń projektowanego placu zabaw
1 11 downloads
Rys.5 Urządzenia zastosowane w projektowanym placu zabaw
1 13 downloads
Rys.4 Lokalizacja urządzeń projektowanego placu zabaw
1 14 downloads
Rys.3 Odległość urządzeń placu zabaw od istniejących okien bud_ wielorodzinnych
1 17 downloads
Rys.2 Wygrodzenie projektowanego placu zabaw oraz likwidacje i zmiany ukształtowania terenu
1 12 downloads
Rys.1 Zastane elementy terenowe i uzbrojenia w media terenu placu zabaw
1 11 downloads
Opis koncepcji
1 25 downloads