WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – 2020 – ( II postępowanie )

PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH NA CZTERY LOKALE MIESZKALNE W ZAB NR 1
NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

CAŁOROCZNA OBSŁUGA WRAZ Z PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI DWÓCH KOTŁOWNI GAZOWYCH W ZAB NR 2
NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SAMOTNEJ W ZAB NR 3
BUD-DROG, Zdzisław Haraf, ul. B. Prusa 24a, 33-300 Nowy Sącz

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.