Głosowanie na Sądeczanina Roku

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu zwraca się z serdeczną prośbą o oddanie głosu w plebiscycie na Sądeczanina Roku na naszego kolegę i pracownika spółdzielni Roberta Jastrzębskiego. Członek zespołu „Starosądeczanie”, który kultywuje folklor Lachów Sądeckich. W wolnym czasie tworzy witraże. Jest też człowiekiem wielkiego serca. Od lat honorowo oddaje krew i w ten sposób ratuje innym życie.

Więcej informacji o Robercie znajduje się na tej stronie: Sądeczanin.

Bezpośredni link do głosowania.