Szanowni Państwo,

Mieszkańcy bud. Sucharskiego 54, Sucharskiego 56, Sucharskiego 58, Sucharskiego 60, Sucharskiego 62, Sucharskiego 64, Sucharskiego 66 oraz Westerplatte 24 w Nowym Sączu.

Zespół Administracji Budynków Nr 3 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu kieruje niniejszym do Państwa ankietę odnoszącą się do kwestii poprawy dotychczasowych warunków parkowania pojazdów na parkingach usytuowanych w obrębie budynków przy ul. Sucharskiego 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 oraz Westerplatte 24.

Ankieta ta została sporządzona na prośbę wielu mieszkańców i jest skierowana do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości mieszkaniowej Nr 314 w skład której wchodzą w/w. budynki.

Ankieta: Link

Uchwała: Link

Ankietę prosimy przekazać do ZAB3 w terminie do dnia 17 października 2023r..

Dla Państwa wygody ankietę można przekazać do ZAB również za pośrednictwem pań sprzątających.