AKTUALIZACJA

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że zmianie uległa godzina otwarcia ofert złożonych do przetargu na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2024 r. – I Etap.

1. Roboty budowlane

2. Roboty malarskie

3. Roboty drogowe

4. Remont pokrycia dachowego

5. Remont elewacji

6. Wymiana domofonów

7. Wymiana stolarki PCV

8. Remont kotłowni gazowej

9. Operaty geodezyjne

10. Dostawa i montaż szlabanów

11. Dostawa i montaż wodomierzy

12. Roboty wod-kan

13. Prace projektowe

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2024 r. o godz. 900.