Autor: <span>boleksy</span>

Ogloszenia

Ankieta dotyczy nieruchomości nr 314 – ZAB3

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy bud. Sucharskiego 54, Sucharskiego 56, Sucharskiego 58, Sucharskiego 60, Sucharskiego 62, Sucharskiego 64, Sucharskiego 66 oraz Westerplatte 24 w Nowym Sączu.

Zespół Administracji Budynków Nr 3 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu kieruje niniejszym do Państwa ankietę odnoszącą się do kwestii poprawy dotychczasowych warunków parkowania pojazdów na parkingach usytuowanych w obrębie budynków przy ul. Sucharskiego 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 oraz Westerplatte 24.

Ankieta ta została sporządzona na prośbę wielu mieszkańców i jest skierowana do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości mieszkaniowej Nr 314 w skład której wchodzą w/w. budynki.

Ankieta: Link

Uchwała: Link

Ankietę prosimy przekazać do ZAB3 w terminie do dnia 17 października 2023r..

Dla Państwa wygody ankietę można przekazać do ZAB również za pośrednictwem pań sprzątających.

Ogloszenia

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – III ETAP – 2023

 

ROBOTY DROGOWE

ZAB 2 - UNIEWAŻNIONY

ZAB 3 - Zakład Bud.-Drogowy BUD-DROG Z. Haraf

 

WYMIANA DRZWI

ZAB 3 - NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak dwóch ważnych ofert

 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

ZAB 1 - SOLGRO Sp. z o.o.

 

MONITORING WIZYJNY

ZAB 1 - NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak dwóch ważnych ofert

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Ogloszenia

Przetarg na roboty remontowe i usługi w GSM w…

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2023 r. – III Etap

1. Roboty drogowe
2. Wymiana drzwi
3. Fotowoltaika
4. Monitoring
W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.
WYSOKOŚĆ WADIUM - III ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2023 R.
Lp
Rodzaj robót
ZAB-1
ZAB-2
ZAB-3
1
Roboty drogowe
-
2 000 zł
5 000 zł
2
Wymiana drzwi
-
-
6 000 zł
3
Fotowoltaika
2 500 zł
-
-
4
Monitoring wizyjny
1 000 zł
-
-
Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.
Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.
Oferty należy składać do dnia 11.07.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2023 r.
o godz. 1000.
W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

 

Ogloszenia

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – II ETAP – 2023

ROBOTY DROGOWE
ZAB 1 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert
ZAB 2 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

REMONT / MYCIE I MALOWANIE ELEWACJI
ZAB 1 – F.H.U.P. Bogusław Janur
A-O – F.H.U.P. Bogusław Janur

 

WYMIANA DRZWI
ZAB 3 NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

WYMIANA STOLARKI PCV
ZAB 4 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

 

CZYSZCZENIE INSTALACJI C.C.W.U.
ZAB 2 – UNIEWAŻNIONY

 

PRACE PROJEKTOWE
ZAB 1 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
ZAB 1 NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

DOSTAWA I MONTAŻ SZLABANÓW
ZAB 1 – ANDROTIN Joanna Otto
ZAB 3 – ANDROTIN Joanna Otto

 

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI
ZAB 2 – ANDROTIN Joanna Otto
ZAB 3 – PPHU „LUMORS” Wacław Lupa

 

MONITORING WIZYJNY
ZAB 1 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.