Autor: <span>boleksy</span>

Ogloszenia

Spółdzielcy chcą zaskarżyć rząd. Płacą dwa razy więcej za…

Spółdzielnie chcą zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego ustawę ograniczającą wzrost cen ciepła – dowiedział się money.pl. Ich zdaniem dyskryminuje ona mieszkańców spółdzielni, którzy ogrzewają się gazem, bo płacą wyższe rachunki niż właściciele domów jednorodzinnych.

Źródło: www.money.pl|Adobe Stock, DarSzach

Zdaniem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który zrzesza blisko pół tysiąca spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, uchwalona przez rząd ustawa ograniczająca wzrost cen ciepła narusza zasadę równego traktowania odbiorców.

Przejdź do pełnego artykułu na stronie money.pl.

Przetargi

Przetarg na pielęgnację zieleni i utrzymanie osiedla w okresie…

O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na pielęgnację zieleni i utrzymanie osiedla w okresie zimowym w Zespole Administracji Budynków Nr 5 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości  3 000 zł.
Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.
Oferty należy składać do dnia 30.03.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r. o godz. 1000.
W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.
Przetargi

Przetarg na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości  5 000 zł.
Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.
Oferty należy składać do dnia 14.03.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2023 r. o godz. 1000.
W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.