Kategoria: <span>Przetargi</span>

Przetarg na roboty związane z remontem pokrycia dachowego.

 O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty związane z remontem pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2024 r.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

dla ZAB Nr 1 – 1 000 zł

dla ZAB Nr 2 – 2 500 zł

dla ZAB Nr 3 – 2 500 zł

dla ZAB Nr 4 – 1 000 zł

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.plSzczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 03.06.2024 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2024 r. o godz. 1200.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.


przetarg na roboty remontowe – ETAP II

O g ł o s z e n i e

 Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2024 r. – II Etap.

1. Roboty budowlane

2. Roboty malarskie

3. Remont elewacji

4. Wymiana domofonów

5. Wymiana stolarki PCV

6. Operaty geodezyjne

7. Dostawa i montaż szlabanów

8. Roboty wod-kan

9. Prace projektowe

10. Projekt drogowy

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM - II ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2024 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty budowlane-1 500 zł-2 000 zł
2Roboty malarskie---2 000 zł
3Remont elewacji-1 500 zł--
4Wymiana domofonów---1 500 zł
5Wymiana stolarki PCV---1 500 zł
6Operaty geodezyjne200 zł200 zł--
7Dostawa i montaż szlabanów-1 500 zł--
8Roboty wod-kan--1 000 zł-
9Prace projektowe200 zł---
10Projekt drogowy200 zł---

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków. Oferty należy składać do dnia 24.05.2024 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2024 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

Wyniki przetargu na roboty remontowe – I etap

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – I ETAP – 2024

 

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:

ROBOTY BUDOWLANE

ZAB 2 - Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Jurczak

ZAB 3 - NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak dwóch ważnych ofert

ZAB 4 - Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Jurczak

ZAB 5 - NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak ofert

 

ROBOTY MALARSKIE

ZAB 5 - UNIEWAŻNIONY

 

ROBOTY DROGOWE

ZAB 1 – BUD-DROG Zdzisław Haraf

ZAB 2 – BUD-DROG Zdzisław Haraf

 

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

ZAB 1 - KWNS Prace Wysokościowe Jacek Jurkowski

ZAB 2 - KWNS Prace Wysokościowe Jacek Jurkowski

ZAB 3 - KWNS Prace Wysokościowe Jacek Jurkowski

ZAB 4 - KWNS Prace Wysokościowe Jacek Jurkowski

 

REMONT ELEWACJI

ZAB 3 - NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak ofert

ZAB 4 - Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Jurczak

 

WYMIANA DOMOFONÓW

ZAB 5 - UNIEWAŻNIONY

 

WYMIANA STOLARKI PCV

ZAB 5 - NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak dwóch ważnych ofert

 

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ

ZAB-1 - Instalatorstwo Sanitarne, CO. Instalatorstwo Gazowe Andrzej Nowak

 

OPERATY GEODEZYJNE

ZAB 1 - NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak ofert

ZAB 3 - NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak ofert

 

DOSTAWA I MONTAŻ SZLABANÓW

ZAB 3 - NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak dwóch ważnych ofert

 

DOSTAWA I MONTAŻ WODOMIERZY

ZAB 3 - APATOR Powogaz SA

ZAB 5 - APATOR Powogaz SA

 

ROBOTY WOD-KAN

ZAB 4 - NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak dwóch ważnych ofert

 

PRACE PROJEKTOWE

ZAB 1- NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak ofert

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową.

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach GSM…

O g ł o s z e n i e

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA - link

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe
i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2024 r. – I Etap

1. Roboty budowlane

2. Roboty malarskie

3. Roboty drogowe

4. Remont pokrycia dachowego

5. Remont elewacji

6. Wymiana domofonów

7. Wymiana stolarki PCV

8. Remont kotłowni gazowej

9. Operaty geodezyjne

10. Dostawa i montaż szlabanów

11. Dostawa i montaż wodomierzy

12. Roboty wod-kan

13. Prace projektowe

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM - I ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2024 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty budowlane-2 500 zł2 500 zł2 000 zł4 000 zł
2Roboty malarskie----4 000 zł
3Roboty drogowe2 000 zł2 000 zł---
4Remont pokrycia dachowego2 000 zł3 500 zł5 000 zł2 000 zł-
5Remont elewacji--2 500 zł2 500 zł-
6Wymiana domofonów----3 000 zł
7Wymiana stolarki PCV----3 000 zł
8Remont kotłowni gazowej5 000 zł----
9Operaty geodezyjne1 000 zł-1 000 zł--
10Dostawa i montaż szlabanów--3 000 zł--
11Dostawa i montaż wodomierzy--8 000 zł-3 000 zł
12Roboty wod-kan---2 000 zł-
13Prace projektowe2 000 zł----

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków. Oferty należy składać do dnia 29.04.2024 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2024 r. o godz. 1200.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.