Kategoria: <span>Przetargi</span>

Przetarg na pielęgnację zieleni i utrzymanie osiedla w okresie…

O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na pielęgnację zieleni i utrzymanie osiedla w okresie zimowym w Zespole Administracji Budynków Nr 5 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości  3 000 zł.
Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.
Oferty należy składać do dnia 30.03.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r. o godz. 1000.
W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

Przetarg na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości  5 000 zł.
Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.
Oferty należy składać do dnia 14.03.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2023 r. o godz. 1000.
W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

Przetarg na wynajem garaży oraz miejsc postojowych – ZAB3

O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem:

  1. Garaży znajdujących się w kompleksie garażowym przy ulicy Batalionów Chłopskich, oraz Hubala/ Partyzantów w obrębie Zespołu Administracji Budynków Nr 3 w Nowym Sączu.

  2. Miejsc postojowych znajdujących się na terenie kompleksu garażowego przy ulicy Hubala/ Partyzantów w obrębie Zespołu Administracji Budynków Nr 3 w Nowym Sączu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości:

  - garaż nr 52 - 250 zł

  - garaż nr 58 - 250 zł

  - garaż nr 101 - 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 76B- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 76C- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 33B- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 54C- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 60A- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 39A- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 60B- 250 zł

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Biura Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 9, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji o zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 3.

Oferty należy składać do dnia 20.12.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2022 r. o godz. 1000.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Załączniki miejsca postojowe

Załączniki garaże

Przetarg na wynajem garaży oraz miejsc postojowych

O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem:

  1. Garaży znajdujących się w kompleksie garażowym przy ulicy Batalionów Chłopskich, oraz Hubala/ Partyzantów w obrębie Zespołu Administracji Budynków Nr 3 w Nowym Sączu.
  2. Miejsc postojowych znajdujących się na terenie kompleksu garażowego przy ulicy Hubala/ Partyzantów w obrębie Zespołu Administracji Budynków Nr 3 w Nowym Sączu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości:

  - garaż nr 52 - 250 zł

  - garaż nr 58 - 250 zł

  - garaż nr 101 - 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 76B- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 76C- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 33B- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 54C- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 60A- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 39A- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 60B- 250 zł

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Biura Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 9, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji o zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 3.

Oferty należy składać do dnia 17.11.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2022 r. o godz. 1000.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Załączniki miejsca postojowe

Załączniki garaże

 

AKTUALIZACJA – przetarg na roboty remontowe w zasobach GSM…

O g ł o s z e n i e 

AKTUALIZACJA warunków przetargu

Aktualizacja warunków przetargu – przedmiar robót drogowych. Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że aktualizacji uległ przedmiar robót drogowych. Oferentów prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją, plik dostępny do poprania poniżej.

 

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2022r. – III Etap. 

  1. Remont pokrycia dachowego
  2. Roboty drogowe

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium.

 WYSOKOŚĆ WADIUM – III ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE W 2022 R.

Lp

Rodzaj robótZAB-1ZAB-3
1Remont pokrycia dachowego3 500,00 zł
2Roboty drogowe8 000,00 zł

 Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.


Oferty należy składać do dnia 17.06.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.