Oświadczenia

Oświadczenia do pobrania

Nazwa
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZESYŁANIE KSIĄŻECZKI CZYNSZOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZĄ
1 file(s) 14 downloads
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH LOKAL ORAZ O ZMIANIE LICZBY OSÓB UPRAWNIONYCH DO CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1 file(s) 198 downloads