W razie awarii

Kontakt w razie awarii i usterek

Zespół Administracji Budynków nr 1

W dni robocze w godzinach pracy administracji od 7.00 do 15.00:
tel. 18 443 68 38

Dyżury domowe:
Instalacje elektryczne w dni robocze od 15.00 do 7.00,
w pozostałe dni całodobowo.
Instalacje wodno-kanalizacyjne, gaz i CO od 15.00 do 6.00,
w pozostałe dni całodobowo.

instalacja elektryczna

tel. kom. 784 633 573

instalacje wodno-kanalizacyjne, gaz i CO

tel. kom. 698 746 820

pogotowie ciepłownicze (MPEC)

tel. 993 lub 661 401 583

Zespół Administracji Budynków nr 2

W dni robocze w godzinach pracy administracji od 7.00 do 15.00:
tel. 18 441 26 87

Dyżury domowe: w dni robocze od 16.00 do 22.00, w dni wolne od pracy od 8.00 do 22.00.

instalacje wodno-kanalizacyjne, gaz i CO

tel. kom. 509 170 188

instalacja elektryczna

tel. kom. 570 380 093,
tel. kom. 605 080 559

pogotowie ciepłownicze (MPEC)

tel. 993 lub 661 401 583

Zespół Administracji Budynków nr 3

W dni robocze w godzinach pracy administracji od 7.00 do 15.00:
tel. 18 441 11 60

Zgłoszenia awarii wod. kan, gaz. c.o. oraz elektrycznych:
18 441 11 60 - dni robocze, godz. 7.00 – 15.00.

instalacje wodno-kanalizacyjne, gaz i CO

tel. kom. 537 287 221
- dni świąteczne oraz dni wolne od pracy cała doba
- dni robocze w godz. 15.00 – 6.00 następnego dnia

instalacja elektryczna

tel. kom. 537 501 977
- dni świąteczne oraz dni wolne od pracy w godz. 8.00 – 21.00
- dni robocze w godz. 15.00 – 22.00

pogotowie ciepłownicze (MPEC)

tel. 993 lub 661 401 583

Zespół Administracji Budynków nr 4

W dni robocze w godzinach pracy administracji od 7.00 do 15.00:
tel. 18 446 11 90

Dyżury domowe: w dni robocze od 15.00 do 7.00, w dni wolne od pracy całodobowo.

instalacje wod.-kan., gaz i CO

tel. kom. 575 611 651

instalacja elektryczna

tel. kom. 518 847 806

pogotowie ciepłownicze (MPEC)

tel. 993 lub 661 401 583

Zespół Administracji Budynków nr 5

W dni robocze w godzinach pracy administracji od 7.00 do 15.00:
tel. 18 442 76 39

instalacje wod.-kan., gaz i CO

tel. 792 832 530
Dyżury domowe: w dni robocze od godz 16.00 do godz 23.00
w pozostałe dni od godz 12.00 do godz 23.00

instalacja elektryczna

tel. 18 442 73 87
Dyżury domowe: w dni robocze od godz 16.00 do godz 23.00
w pozostałe dni od godz 8.00 do godz 12.00

pogotowie ciepłownicze (MPEC)

tel. 993 lub 661 401 583

Wprowadzenie numeru alarmowego 112 nie wyłączyło pozostałych numerów alarmowych do służb ratunkowych: 997 - Policja, 998 - Państwowa Straż Pożarna, 999 - Państwowe Ratownictwo Medyczne.

POZOSTAŁE NUMERY ALARMOWE FUNKCJONUJĄCE W POLSCE:

991 - pogotowie energetyczne

992 - pogotowie gazowe

993 - pogotowie ciepłownicze

994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne

995 - Komenda Główna Policji – system Child Alert

996 - Centrum Antyterrorystyczne

INNE NUMERY DO SŁUŻB POWOŁANYCH DO NIESIENIA POMOCY:

986 - straż miejska

116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

116 123  - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)

601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)

601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)

800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)

22 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie