Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 06.07.2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30, sala nr 3, odbędzie się przetarg na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych, które powstaną z przebudowy dwóch lokali użytkowych/usługowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu.

Przetargiem objęte będę następujące lokale mieszkalne :

  • Lokal A – mieszkanie o powierzchni 33,38 m2, cena wywoławcza wynosi 170 000 zł, – wadium w wys. 8 500 zł,


 

  • Lokal B – mieszkanie o powierzchni 68,66 m2, cena wywoławcza wynosi 345 000 zł, – wadium w wys. 17 250 zł,


 

  • Lokal C – mieszkanie o powierzchni 72,41 m2, cena wywoławcza wynosi 365 000 zł, – wadium w wys. 18 250 zł,


 

  • Lokal D – mieszkanie o powierzchni 31,72 m2, cena wywoławcza wynosi 160 000 zł, – wadium w wys. 8 000 zł.

 

Informacji na temat w/w lokali przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu, udziela dział eksploatacyjno – techniczny GSM, pok. nr 11 II p. przy ul. Grodzkiej 30, w Nowym Sączu, w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443 53 56 wew. 34.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby zameldowane na pobyt stały w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również inne osoby niezameldowane w zasobach GSM.
 2. Przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w terminie do dnia 03.07.2020 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349.
 3. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w dziale eksploatacyjno- technicznym przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr 11 II p.
 4. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.
 5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.