WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W NOWYM SĄCZU – 2020

Remont zadaszeń wymiennikowni
NIEROZSTRZYGNIĘTY-brak dwóch ważnych ofert

Remont budynków świetlicy
– UNIEWAŻNIONY                          

Malowanie elewacji – blachy na ścianach szczytowych
ZAB Nr 3  – Oferta nr 5 – KWNS Prace Wysokościowe Jacek Jurkowski   

Remont elewacji – wzmocnienie płyt warstwowych
– NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.